VENUS

VENUS

Venus står för alla våra skönhetsbegär, speciellt allt det vackra som vi vill dra till oss. Det är kärleken till skönhetens symbol, vilket återspeglas i allt som väcker ett älskande i vårt skönhetssinne. Den visar hur vi stämmer av och harmonierar med vårt sätt att relatera till andra människor ur ett livsbejakande sätt. Här finns begäret eller viljan att smycka sig som även kan överdrivas till fåfänga.

Mytologiskt 

Venus är kärlekens gudinna för skönheten och föddes ur havsskummet. Hon är en fornitaliensk gudinna och framstod som en skyddsgudinna för de dyrbara naturtillgångar som skulle förädlas enlig Romersk mytologi. Hennes makt är över hjärtats begär om att vilja smycka sig med allt guld och ädelt för skönhetens skull. Venus blir i genitiv (ägandeform) Veneris, på Latin vilket betyder ”Det är mitt”. Venus var förälskad i Mars men Vulcanus som fanns mellan Venus och Mars tog Venus till sin fru. Vulcanus är eldguden på Jorden. Venus började även senare härska över hela kloaksystemet och blev då också en begravnings- och dödsgudinna. Venus lyckades träffa Mars och fick en son Amor som även kallades Eros.

Venus har gudinnans förmåga att få lust att övergå till dygd. Venus har gett namn åt veckodagen fredag, efter Veneris dies på latin. Vendredi på franska.