URANUS

URANUS

Uranus står för intelligens och är den som får saker hända plötsligt. Uranus i horoskopet symboliserar vår frihetskänsla och vår personliga essens som individ genom de sätt vi söker en ”fristad” åt vår individualitet och hur vi värjer oss mot att bli insnärjd i konventioner och inskränkningar av olika slag. Uranus är den högre kommunikationen inom oss. Uranus är andra nivån av mentalt förstånd.