SOLEN

Solens symbol är
Nyckel ord: Inre barnet, vår inre källa.

Solen är vårt innersta som lyser upp vem vi är inom vårt hjärta. Den är en blå stjärna som resten av våra planeter följer. Solen står för vårt innersta i horoskopet och är den vi bara är. Solen representerar det inre barnet, så som jag ser på mig själv. Man kan säga att Solen är livsgnistan och ljuset för själva livet, därifrån livet en gång startat. Solen är vår själsliga inre boning. Solen är den äldsta elden vi har. Solen är livgivaren och står för den äldsta skapande tanken av oss själva. Vår innersta essens.


Solen i olika stjärntecken Natalt
 Solen i Väduren LEDANDE ELD

Väduren  kommer att ha ett aktivt liv, vara självdriven och maskulin. Den kommer att vilja vara en ledare eller chef för vilken grupp de än går med i. De yttrar sig ofta impulsiv i något område, tänker med huvudet först och hoppar in i situationer. Båda könen är direkta, fräcka och kan verka självcentrerade. De kommer ofta att hitta sina liv fulla av konkurrens eller konflikter på grund av sitt skapande sätt.

Aspekterna till vår Sol visar psykologiska influenser på vår identitet som måste integreras på något sätt. Aspekterna indicerar särskilda effekter som modifierar det sätt som vår identitet uttrycks på och gör oss till unika individer. Aspekterna kan också visa ganska precist hur vi upplevde faderns inflytande, och hur det modifierar våra försök att bli individer.

 • Mars är styrande i Väduren.
 • Nyckel ord: Skapade, aktiv, innovativ, modig, vågad, initierande, energisk, otålig, självständig, naiv och bestämd.
 • Säger ofta: Jag ska.

Solen i Oxen  fast jord

Oxen kommer att vara mest fokuserad på värden, ägodelar och säkerhet. Mer tålmodiga, långsamma till ilska, men ändå drivna att lyckas som Väduren, men med mer substans är de hårt arbetande. Många har mycket charm, attraktiva eller stiliga och kan förbli lugna i en kris.
Envis och håller fast vid sitt eget sätt som det bästa. Ogillar förändring, känner dig bekväm med normalitet, stadiga och pålitliga vänner - alltid där. 

Oxen är också förbunden med naturens resurser, och hela frågan om värde och utbyte. Därför är tecknet associerat med finans, världsliga varor och trygghet. Människor med Solen i detta tecken tenderar att vara materialistiska och fastnar ofta i en rutin. Genom att periodiskt skära av sina starka förbindelser kan de få ett större perspektiv. Det finns här en talang för avslappning och glädje av sinnliga njutningar.

 • Venus är styrande i Oxen
 • Nyckel ord: Tillit, envis, beskyddande, lojal, tålmodig, uthållig, stabil, praktisk och realistisk.
 • Säger ofta: Jag funderar.

Solen i Tvillingarna  flexibel Luft 

Tvillingarna har kommit för att kommunicera i någon form. De flesta under detta tecken har en dubbel karaktär, antingen smart i hjärnan eller i sina händer. De måste hitta en balans i att använda båda för att uppnå ett tillfredsställt liv. Rastlös och gillar ofta att lära sig hela livet. Nyfiken, nervös och hoppande, de har svårt att sitta stilla. De pratar vanligtvis mycket, flyttar runt och träffar många människor. 

Fysiskt är tecknet relaterat till händerna och lungorna. Det är också ett föränderligt tecken vilket ökar flexibilitet och anpassningsförmåga. Solen placerad i detta tecken kommer ofta att reflekteras i personlig intelligens och ge en otrolig nyfikenhet och ett behov av att utbyta idéer med andra människor i en social miljö.

 • Merkurius är styrande i Tvillingarna
 • Nyckel ord: Kärlek, nyfikna, flexibla, pratsamma, mentala, lyhörda, sociala, ytliga, följsamma och rastlösa.
 • Säger ofta: Jag tycker.

Solen i Kräftan ledande Vatten 

Kräftan har kommit att vårda och skydda andra på något sätt, som en mor gör. De är vanligtvis känsliga och deras tidiga familjeliv, särskilt med sina mammor, ger en stark indikation på hur väl anpassade de är för att klara livets lektioner. Ofta svängande humör, de utsätts för upp och nedgångar i känslor. Många föredrar att kringgå viktiga frågor. De gillar att vara chef i sitt hemområde, även män. De behöver ett säkert hem eller en plats att dra sig tillbaka till när de skadas. 

Fysiskt är tecknet relaterat till brösten och magen. Det sägs ha en feminin natur och är därför mer reagerande i sin energi. Det är ett Vattentecken, och som sådant är det förbundet till världen av känslor och instinkter. Det är också ett Kardinalt tecken, vilket betyder att planeter som placeras här kommer uttrycka sig själva på ett väldigt dynamiskt sätt, särskilt angående frågor förbundna med omtanke och beskydd.

 • Månen är styrande i Kräftan
 • Nyckel ord: Känna, tillgiven, beskyddande,  försiktig,  lynnig,  emotionell,  tillbakadragen och mångskiftande.
 • Säger ofta: Jag känner.

 Solen i Lejonet Fast Eld
Lejonet gillar att lysa och att vara i centrum. Även som barn älskar de att människor beundrar dem och ge dem beröm. De är ett barnsligt tecken hela livet och får ofta en stor kick av små saker. De gillar i allmänhet att hjälpa andra, är generösa och när de lär sig att ge är de ofta lyckligare människor. Många av detta tecken har starka fadersfigurer i sitt liv. Kvinnorna är ofta kär i dem, vilket skapar vissa svårigheter när man försöker hitta någon som matchar sin ideala man. 
Fysiskt är det relaterat till hjärtat och ryggen. Det sägs ha en maskulin natur, och är därför mer extrovert i sin energi. Så som varande ett Eldtecken, är Lejonet förbundet med identitetens princip, och då det också är klassat som ett Fast tecken och planeter placerade här har en stabiliserande effekt, de bevarar och bildar den individuella karaktären. Det finns en starkt kreativ manifestation och ett självuttryck förbundet med Lejonet. Människor med Solen placerade i Lejonet agerar på ett dramatiskt sätt och behöver uppleva sig själva reflekterade i sin omgivning.
 • Solen är styrande i Lejonet
 • Nyckel ord: Levande, populär, stolt, kreativ, urskilja, uppfatta och identifiera.
 • Säger ofta: Jag gör.
Solen i Jungfrun Flexibel Jord

Jungfrun har kommit för att erbjuda service och de hittar många sätt att göra detta. De gillar att hålla register, information städad för att kunna hämtas. De är ett mentalt tecken och vissa oroar sig och blir stressade över små saker. Att vara ett jordtecken innebär att vara en arbetsam människa. De behöver bli observant på att inte bli en arbetsnarkoman. Kan också vara för noga och hitta fel. Blir utmärkta kritiker eller författare. De är också kunniga om läkning genom örter eller diet. Många har känsliga system, vissa blir vegetarianer eller antar en ren matdiet.  

 Fysiskt är det relaterat till matsmältningssystemet. Det sägs ha en feminin natur och är därför mer reagerande i sin energi. Så som varande ett Jordtecken, är det förbundet med materiella saker och praktisk manifestation och relaterar till arbetet, kroppen och organisationsprinciper. Så som varande ett Föränderligt tecken är det anpassningsbart - och detta manifesteras som en talang för urskiljning och analys. Det finns en drift att arbeta hårt och en stark motivation att vara hjälpsam och vara till tjänst för andra.

 • Ceres och Chiron är styrande i Jungfrun
 • Nyckel ord: Vishet, organisera, tjänstvillig, noggrann, uppmärksam, analytisk och tillmötesgående.
 • Säger ofta: Jag kan.
 • Solen i Vågen Ledande Luft

  Vågen strävar efter att vara en fredsmäklare och leva ett balanserat och harmoniskt liv. De ses som idealistiska, särskilt när det gäller relationer. Ogillar att vara ensam, partners och vänner är viktiga. De ogillar konflikter, men de sätter ofta upp detta i sina liv. Många i denna grupp befinner sig mitt i situationer tidigt i sina liv och strävar efter ett mellanliggande läge, vissa lämnar det aldrig. De engagerar sig i diplomatiska situationer, tycker ofta att folk vill förlita sig på dem och söker sina åsikter. De kan fördröja att ta ställning.

  Fysiskt är det relaterat till njurarna. Det sägs ha en maskulin natur och är därför mer socialt utåtriktat till sin natur. Så som varande ett Lufttecken är det förbundet med psyket och sociala relationer. Som varande ett Kardinalt tecken finns där ett dynamiskt uttryck i energin. Det finns en motivation att uppnå sociala eller förhållandemässiga mål. Tecknet är känt för förmågan att vara diplomatiskt och att skapa harmoni. Planetära energier i Vågen är inställda på att uppnå balans. Det finns en stark omtanke när det gäller principerna av rättrådighet och rättvisa och ett stort intresse av att få människor att fungera smidigt tillsammans.

 • Chariklo och Juno är styrande i Vågen
 • Nyckel ord: Balans, förstående, harmonisk, enhetlig, behärskande, kontrollerande, diplomatisk och sällskaplig.
 • Säger ofta: Jag ser.
 • Solen i Skorpionen Fast Vatten
  Skorpioner är intensiva och djupa människor som ofta agerar på hemliga sätt. De är mycket passionerade i sina önskningar och om det här är att äga människor eller förvärva pengar strävar de efter detta till en extrem nivå. Sex är en stor fråga. De kan vara intresserade av döden och det ockulta med en vilja att undersöka det okända. Många är väldigt psykiska med en kunskap som aldrig lärs ut från dem. När detta tecken äntligen döljer en del av deras styva beteende kan de använda sin intensitet för att hjälpa andra att flyga som örnen. 

  Fysiskt är tecknet relaterat till sexuella organ och utsöndringar. Det sägs ha en feminin natur och är därför mer passivt i sitt energiuttryck. Som varande ett Vattentecken är det förbundet med känslovärden, särskilt de djupa primalkänslor som rör sexualitet och överlevnad. Då det är ett Fast tecken manifesteras dess energi på ett stabilt sätt, och ger stor beslutsamhet och uthållighet. Planeter i Skorpionen söker etablera emotionell trygghet i en hotande värld. Därav associationen med svartsjuka och passion.

 • Pluto är styrande i Skorpionen
 • Nyckel ord: Önskan, hemlighetsfull, överraskande, uthållig, förändrande, kylig och smältande .
 • Säger ofta: Jag önskar.
 • Solen i Skytten Flexibel Eld

  Skytten är här på ett uppdrag, att ströva, ställa frågor och ta reda på om livet ur olika perspektiv. Många reser och har vänner och partners med olika kulturell bakgrund. De njuter av kunskap och många kan använda sina sinnen i högre utbildning senare. Många gillar konkurrens och kan på ett övertygande sätt säga sin ”sanning". De är mer benägna att vara optimistiska och hoppfulla än depressiva om livet, de kan vara upplyftande att vara med.  De har stor aptit och måste vara medvetna om att de kan bli `` hippiga '' senare i livet.

  Fysiskt är det relaterat till bäckenet, höfterna och låren. Det sägs ha en maskulin natur och är därför mer aktivt i sitt energiuttryck. Så som varande ett Eldtecken är det förbundet med identiteten - särskilt med sökandet efter att finna en djupare mening i mänsklig tillvaro. Det är därför förbundet med religiösa och filosofiska drifter. Som varande ett Föränderligt tecken, uttrycker planeter placerade här energin på ett flexibelt och föränderligt vis, med en viss rastlöshet.
 • Jupiter är styrande i Skytten
 • Nyckel ord: Fritänkande, insiktsfulla, optimistiska, passionerade, intensiva, ärliga, frispråkiga och äventyrliga.
 • Säger ofta: Jag vill.
 • Solen i Stenbocken Ledande Jord
  Stenbocken verkar ofta äldre än sina år och många har en begränsande barndom. Några för att deras far är en viktig man och för upptagen. Mycket förväntas av dem. Ofta är de enda barnet. De utnyttjas på många olika vis av äldre föräldrar, till och med farföräldrar. De kan också vara ett tecken som hittar fel hos sig själva, i själva verket tar de ofta på sig skulden. De känner sig begränsade tills efter den första Saturnus Returen. Vissa kommer att  villigt ta ansvar i sina liv medan de är unga och kanske ge bort allt på äldre dar. De tar ofta roller som lärare eller administratörer eller de ansvarar för andras angelägenheter.

  Fysiskt är tecknet relaterat till knäna och i viss utsträckning till lederna, hud och ben. Det sägs ha en feminin natur och är därför mer reagerande i sitt energiuttryck. Då det är ett Kardinalt tecken är Stenbocken målorienterat, och kanaliserar energi i strategisk planering för att uppnå långsiktiga resultat. Som varande ett Jordtecken brukar mål vara praktiska och relaterade till materiella intressen.

 • Saturnus är styrande i Stenbocken
 • Nyckel ord: Klartänkt, beslutsam, lugn, arbetsvillig, objektiv, opartisk och egensinnig.
 • Säger ofta: Jag ordnar.
 • Solen i Vattumannen Fast Luft

  Vattumannen vet från tidigt i livet att de är annorlunda. De kanske inte ser ut som andra medlemmar av sin familj eller känner att de inte passar in. Av naturen är de intresserade av mänskligheten men går inte in i enskildheter. De är coola, fristående och avskilda och verkar vilja göra sina egna saker. Många visar upproriska tendenser eller strider mot alla andra. Deras liv är aldrig vanligt utan fullt av plötsliga riktningsförändringar och många nya starter. Många tycker det är svårt att engagera sig i äktenskapet på grund av den upplevda förlusten av frihet som detta kan medföra.
  Vattumannens inflytande uttrycks på ett ganska envist sätt angående åsikter men tecknet är också starkt relaterat till sociala och humanitära ideal. Planeter i detta tecken uttrycker sig på ett unikt och okonventionellt sätt. Det kan leda till en upplevelse av alienation och social isolering. Likväl är Vattumannens energi i grunden vänlig och uttrycker sig i sociala relationer där delade ideal spelar en större roll än känslor.

 • Uranus är styrande i Vattumannen
 • Nyckel ord: Vetenskaplig, reflekterande, självsäker, bestämd, självständig, påhittig, originell, excentrisk, egensinnig och intellektuell .
 • Säger ofta: Jag vet.
 • Solen i Fiskarna Flexibelt Vatten

  Fiskarna har kommit för att rensa upp djupa frågor av karmisk karaktär. Frågorna de behandlar handlar om sjuka eller förtryckta, på sjukhus eller institutioner och många har helande egenskaper. De är drömmande och romantiska själar som vill att livet ska vara vackert och alla ska vara snälla. På grund av sin vana att ha rosafärgade glasögon ser de bara vad de vill, inte vad som verkligen händer. De känner sig ofta dragna i två riktningar. De behöver en privat plats och någonstans där de känner sig säkra. Många tycker att världen är en hård plats och kan tillbringa en del av sitt liv avskuren från världen en längre tid.

  Solen i Fiskarna kanaliserar ogripbara impulser och planeter här är väldigt receptiva för signaler på ett eteriskt plan. Det finns en stark tendens att drömma och fantisera och en benägenhet att känna en känsla av martyrskap. Den ökade emotionella känsligheten i Fiskarna är ofta kanaliserad i kreativa utlopp, särskilt i samband med musik och film men också i samband med Naturen och människor som behöver social omvårdnad. Fiskarna är drömmarnas, besvikelsens och det andliga berikandets tecken.

 • Neptunus är styrande i Fiskarna
 • Nyckel ord: Fantasifull, lättpåverkad, sökande, intuitiv, medkännande, drömmande och uppfinningsrik.
 • Säger ofta: Jag tror.

 • Solen i de olika husen Natalt
  1. Sol i Självets första hus. Du vet exakt vem du är. Din närvaro märks när du går in i ett rum. När du tror på något tror du på det helhjärtat och du har alltid modet att vara trogen mot dig själv. Det finns inget konstgjort med dig. 
  2. Sol i det andra huset av värde och ekonomi. Din karaktär är starkt rotad i att hitta värde och trygghet i din omgivning. Ju mer pengar på ditt bankkonto, desto bättre. Att arbeta hårt för att bygga det liv du önskar är oerhört viktigt för dig. Du är också en djupt sensuell person som kan känna lukten av rosorna närhelst du kan.
  3. Sol i det tredje huset för kommunikation. Du är ofta den mest vaksamma och mentalt intelligenta personen i rummet. Du är en skicklig konversatör och någon som vet lite om allt. Du kan enkelt anpassa dig till nya situationer, du är en slags kameleont. Rastlös av naturen, du försöker alltid hålla dig upptagen.
  4. Sol i det fjärde huset för hem och familj. Det finns inget i världen som är viktigare för dig än familjen. Du stannar ofta hellre hemma än att gå ut och träffa främlingar. Du är stolt över dina närmaste relationer och din lycka är starkt beroende av att ha intima och pålitliga relationer med dem du älskar.
  5. Sol i det femte huset av kul och kreativitet. Du är underhållaren, skämtaren, personen som kan få någon att le. Du trivs när du bedriver kreativa aktiviteter och din själ tappas i en konservativ miljö. Kan göra även de tråkigaste situationerna roliga, du lockar troligen många beundrare och vänner.

  6. Sol i det sjätte huset av heder och arbete. Du är mest säker när du kan göra dig användbar. När någon behöver hjälp är du den första som erbjuder det. Du sätter upp mål som du arbetar hårt för att uppnå och din dagliga rutin är aldrig utan struktur. Du bryr dig djupt om att bli den bästa möjliga personen du kan vara.

  7. Sol i det sjunde huset av partnerskap. Din största potential är olåst när du är i en sund och lojal relation. Oavsett om partnerskapet är äktenskap, vänskap eller affärsrelaterat kommer din största styrka att samarbeta med och lära av någon annan. Harmoni är din supermakt och din personlighet lyser med den.

  8. Sol i det åttonde huset av sex och återfödelse. Passion är din nordliga stjärna. Du söker mening, intensitet och djup vart du än går. Om ditt hjärta inte är helt investerat i något är det inte värt det. Du är alltid villig att titta på skuggsidan av livet och du fruktar väldigt lite. Du har en intensitet i din personlighet som är väldigt lockande.

  9. Sol i det nionde huset för expansion och filosofi. Du vill se världen, lära dig allt som finns att lära dig och smaka på allt som finns att smaka på. Du fruktar att du ligger på din dödsbädd och vet att du kunde ha levt ditt liv så mycket mer. Du är en resenär i hjärtat, en kunskapsman av kultur och du söker alltid sanningen.

  10. Sol i det 10: e huset av karriär och rykte. Du har stora planer för dig själv. Du har visioner om att vara mycket framgångsrik inom ditt område, möjligen till och med berömd. Du trivs när du får en utmaning och du svävar när du är i ledarposition. Ambition leder dig genom livet och människorna ser dig som någon som syns i världen.

  11. Sol i det 11: e huset av vänner. Även om du är väldigt oberoende bryr du dig mycket om mänskligheten. När du omges av likasinnade individer väcks din potential. Du trivs i en cirkel av äkta, autentiska vänner. Du leder rörelsen och uppmuntrar alla att följa dig mot en bättre framtid.

  12. Sol i det 12: e huset av andlighet. Ensamhet är viktigt för din kraft. Du har levande dagdrömmar och en djup förståelse för andra dimensioner och omedvetna världar. Med din intuitiva förståelse av världen har du en djup känsla av medkänsla och det är svårt för dig att hysa hat. Du räddar världen på ditt vänliga och tysta sätt.