SATURNUS

SATURNUS

Saturnus står för vårt samvete och skillnaden mellan egot och värden runt om. Saturnus symboliserar vår fantastiska verklighetsuppfattning där vi definierar oss själva och utformar en struktur som blir till vår verklighet. Saturnus är också uttrycket för vilka begär vi har på oss själva, beroende på hur vår omvärld ter sig mot oss. Urkraften är separerande och analytisk.