PLUTO

PLUTO

Pluto står för förnyelsen av liv och våra roller vi spelar. Pluto i horoskopet symboliserar livets innersta dolda förvandlingsprocesser, såsom de manifesterar sig i de avgörande kritiska skeenden i livet när ohållbara omständigheter tvingar oss till djupgående personliga omställningar. Den speglar vårt undermedvetna som försöker kontrollera vår självbevarelsedrift.