NEPTUNUS

NEPTUNUS

Neptunus är vårt andliga jag och står för vår fantasi och det vi söker och väljer att tro på. Neptunus speglar vår intuitiva kanal till föreställningsvärlden. Allt som tillhör våra drömmar, fantasier och höga förhoppningar associerar till den här planeten. Den står även i förbund med våra högre ideal, vår inspiration och vår förmåga att kunna varsebli olika kosmiska och gudomliga förnimmelser