LILITH

Lilith

Lilith kallas Black Moon som representeras av våra reptila mönster att erövra med list. Drivkraften här är stark för att vilja ta över. Energin kan vara mycket fredlig eller väldigt blodtörstig. Samtidigt är det också en läkande urkraft som finns i Lilith. Det är även motsatsen till lidande. Lilith visar sin styrka med primitiva impulser i sitt beteende med våra reptila delar ur vår äldsta historia.


Lilith och hela berättelsen om hermafroditen.
Lilith var den första människan på Jorden och kom till på ett mycket speciellt sätt  med enorma gåvor och styrkan över allt annat. Från början kom alla reptilvarelser för att utkämpa ett varande mellan varandra här på jorden. Det fanns tre olika långa   reptila perioder med olika sorters reptiler som pågick tillsammans här i 235 miljoner år. I slutet av denna långa period skapade (våra förfäder) en varelse kallad Lilit den första människan som bestod av alla reptilers DNA. Lilith blev härskare över alla reptiler och tålde inte ett enda nederlag mot en annan varelse. Som den hermafrodit Lilith var fick hon många barn och dessa förökades snabbt här på jorden. Våra förfäder tog hand om många med att förflytta dessa till planeten Trojan som också kallades Lemurien. Den ligger längst ut i vår galax utanför Pluto ”idag ligger ett asteroidbälte kvar som heter Trojan”. Men under denna tid fanns planeten Lemurien kvar, det gjorde även planeten Atlantis där våra förfäder bodde.
Den reptila arvsmassan från hela denna värld var nu samlad i Lilith och uppdraget var klart så långt. Det togs beslut att förvisa hon ut i det planetariska och hon blev då döpt som en asteroid av Atlantis.
Så för 65,5 miljoner år sedan beslutade våra förfäder att det var dags för steg två i utvecklingen. De sprängde den största planeten i vårt solsystem som låg mellan Mars och Jupiter och som var självaste Atlantis. Kvar ligger ett enormt asteroidbälte  med Lilith, som var förvisad hit. Ond som moder för att de tagit hennes barn. Här kunde hon inte föda barn och hon saknade sin avkomma som moder. Därav också kallas Lilith för en hon. Hon kunde ändå besöka Jorden i smyg. Det var just genom att besöka kvinnor som sades ha ett mycket stort ego. Dessutom var hon närvarande vid alla förlossningar vilket förstärkte att Lilith var en hon. 
När planeten sprängdes träffades jorden av massor av stora bitar från Atlantis massa. En av dessa var månen som idag kretsar runt Jorden. Smällen var så stor att hela Jorden flyttade sig en aning ur den banan den gick i och samtidigt flyttades jordaxeln i 23,4 grader lutning. Friktionen av axelförflyttningen gjorde att hela jorden brann vid ett och samma ögonblick. Det är detta sotlager som finns över hela jorden som arkeologer använder sig av idag för att fastställa tidpunkten då Kritatiden tog slut. Av denna enorma smäll gick allt vatten över alla landmassor och släckte eldhavet som var i hela atmosfären. Kvar blev glaciärer och poler då allt frös till is inom 8 minuter då allt stoff från denna sprängning gjorde att solstrålarna inte ens kunde nå Merkurius från Solen. Vi fick en istid som varade i över 63 miljoner år. Bevarandet av arvsmassan var kvar på Lemurien av Lilit och nu skulle det reptila sättas samman med det duala.
Återigen besökte våra förfäder Jorden efter ca 63 miljoner år av istid för att skapa den nya flora som nu i stället var lämpad för planeten. Det var för 2,5 miljoner år sedan. Här kom en tid då vissa reptila varelser och andra varelser kom i konflikt med varandra för att leva på planeten. Förfäderna skapade här Adam och Eva med den så kallade reptila ormen mellan de duala. Det var de som skulle få kunskapen om livet på planeten med dess alla varelser.
Sedan var det dags för steg tre i utvecklingen. Det blev dags att spränga en planet till, den låg utanför Plutos bana som vi idag finner resterna av asteroidbältet Trojan som hette Lemurien som planet innan den sprängdes. Det var för 17 000 år sen och även då blev rymden full av stoff som orsakade en kort istid. Återigen kunde Solens strålar inte klara att värma jorden pga. allt stoff. Denna istid varade bara i ett par tusen år.
Än en gång besöktes planeten av våra förfäder som slutligen tillsammans skapade människan i fyra färger på fem kontinenter. Även djurriket och floran som vi har idag skapades här. Det påbörjades redan i slutet av istiden för 13 500 år sen. Människan skapades som en gudalik varelse som har ett arv från alla våra förfäder men var och en med en unik essens som nu skulle skapa den fred och kärlek som de är ämnade för. De mytologiska sagorna som kom efterhand som människan levde var till för att väcka de unika egon som existerar inom oss alla än idag. Som det är med all historia så ville egon vinna mark med att själva göra sig till Gudar och resterande varelser till slavar åt dessa.
Det är så att vi människor är en enormt stark varelse med enorm styrka ur våra reptila fysiska delar som vi har i kroppen Lilith = lillhjärnan, tredjeögat och ryggradsmärgen. Så Lilith är på besök hos oss och kan aktivera olika delar hos oss. Hon är levande via oss alla.
Det här är fysiologiska delar som intresserade Horus. Som första människa var hon omnämnd i Tora, där hon inte tålde ett underläge.