IXION

IXION

Ixion är svekets och harmens boning i det sexuella livet. Även ett mer hämndlystet handlande kan förekomma här, speciellt i berusade tillstånd. Energin återspeglar lusten att gå ut ur kontroll och vinna på det, övermakten inom. Hur att lura och bedra ekonomiskt och viljan av makt vilar här i denna energi. Ixion representerar en översittande kraft med våld.