ERIS

ERIS

Eris är oenighetens planet, som representerar när vi känner oss svaga och inte är hörda. Namnet betyder "osämja", "tvist" eller "tvedräkt". Erisäpplet var en frukt som hade ett tvistefrö som skulle starta en strid. Eris är den inre strid vi har med oss själva inom, som vi strålar till allt utanför oss.