CHARIKLO

CHARIKLO

Chariklo representerar förmågan att hålla i ett heligt utrymme, att vara vittnet inom oss och att hantera konsten om att tillåta läkning inom oss. Chariklo påminner oss om den oföränderliga underbara vackra vi hittar inom oss och vår tro på den. Chariklo gör det möjligt för oss att ansluta oss till källan och behålla en stadig stillhet inför det som händer i världen utanför.

Tillsammans med sin man Chiron guidar hon oss på vägen för läkning och uppvaknande. Ett astrologiskt nyckelord för Chariklo är karisma eller sken av nåd. Chariklo är sötvattennymf i form av en Kentaur.