ZODIAKEN

ZODIAKEN ÄR VÅRA RIKTMÄRKEN

Zodiaken representeras av den röda stora cirkeln, den lilla röda är planeternas bana runt Zodiaken. Den är djurkretsen och det planetära bältet. Det vita stora cirkeln är den förlängda ekvatorlinjen. Det är två punkter där den röda och vita cirkeln korsas, vilket är vårdagjämnings och höstdagjämningspunkterna.
Zodiakens riktningsenergier påverkar de fyra elementen med tre former av olika kvalitéer. Dessa genomsyras av en mittpunkt som i detta fall är Jorden och allt som finns där. Fyra element med olika kvalitéer, som genomsyras av liv i olika former vilket gör att det blir 12 tecken i Zodiaken. Det handlar om hur dessa riktningsenergier påverkar oss.  Här kommer vi till grunden för all astrologi.

 DE TRE KVALITÉERna hos elementen är KARDINAL, FAST OCH FLEXIBEL

KARDINAL

Är det ledande tillståndet och drar andra till sig, driver på och vill åt ett bestämt håll. Det kardinala drar iväg med egen kraft.

FAST

Det är ett oföränderligt tillstånd, viljan att bevara dagen till morgondagen, det står för ett status quo tillstånd.

FLEXIBEL

Är den anpassningsbara, som välkomnar förändringar och gladeligen anpassar sig efter andra och annat.

ELEMENTEN & KVALITÈET

DE FYRA ELEMENTEN MED SINA TRE UNIKA EGENSKAPER ÄR TILL FÖR ATT FÖRSTÅ HEMLIGHETEN. DOCk ser JAG ATT HEMLIGHETEN ÄR FÖRLORAD SEdaN ÅRTUSENDEN DÅ NÅGON BEHÖLL DETTA som EN HEMLIGHET. DET HÄR ÄR LIV OCH liv ÄR HELIGT.

Zodiaken är ett grekiskt ord som betyder djurkrets. Zodiaken är en himmelsekvator, som solsystemets planetbanor rör sig mot. Den är en grupp av tolv konstellationer som bildar Solens skenbara bana runt jorden. Månen och de nio planeterna följer också denna bana. Väduren, Oxen, Kräftan, Lejonet, Skorpionen, Stenbocken och Fiskarna - dessa sju är de konstellationer som namngavs efter djur av grekerna. De andra fem är: Jungfrun, Skytten, Tvillingarna och Vattumannen. Zodiakens konstellationer är användbara för att lokalisera planeter.

Himlavalvets konstellationer och Zodiakens tecken har samma namn och därför förväxlas de ofta. De har identiska namn eftersom deras positioner stämde överens med varandra för omkring år 2000 f. Kr. när vårdagsjämningspunkten var belägen i Vädurens konstellation. Nu fyratusen år senare skiljer sig tecknen och konstellationerna åt med 22 grader. Västerländsk astrologi har korrigerat detta med tecknade protokoll, för att kompensera för denna förändring. Vårdagsjämningspunkten ligger i Vädurens tecken, fastän den egentligen är i Fiskarnas tecken astronomiskt.

De fyra elementens hemligheter eld, jord, luft och vatten

Med de fyra elementen kan vi lära känna vilka vi är, då vi verkligen öppnar upp oss själva med en högsta förståelse som varelser, själar och andar. Grunden är den skapade tanken som är kär i känslans lek, som minnen skapas ur och dessa binder ihop vårt mentala jag. Det betyder att vi är tankar, känslor, minnen och en mentalitet. Dessa grundar sig djupt i våra element eld, jord, vatten och luft.

De fyra elementen innehåller livets alla hemligheter.

Det som vi kallar visdom finns i varje element. Visdom är en samling av Tankens kraft, Känslornas rot, Minnenas hav och det Mentala universum. Elementen lever i allt som finns på sina unika sätt och skapar olika sammansättningar där elementen blandas med varandra. 

Det är förståndet om den magiska absoluta grunden för vårt eget varande, magins grund som alkemistiskt sträcker sig ut till de astrologiska världarna. För att förstå de fyra elementen ordentligt, måste man veta vad dessa är, för att kunna identifiera dem på rätt sätt, med rätt verktyg. De verktyg vi använder som människor är tankar, känslor, minnen och mentalitet. Dessa verktyg kontaktar vart och ett element och kan skapa en kontakt med högre tankar, djupare känslor, fullkomliga minnen och en helt klar mentalitet. Det är upp till var och en hur vi hanterar dessa delar inom oss. Det är faktiskt så att vi bara har dessa fyra delar vi kan identifiera oss själva med. Vi är tankar, känslor, minnen och en mental varelse.
Nu kommer vi till de stora hemligheterna, vad är vad?
Eld är våra tankar, Jord är våra känslor, Luft är vår mentalitet och Vatten är våra minnen. Här i ligger hela hemlighetens grund.   Var och ett av elementen delas upp i tre kvalitéer.

 DE FYRA elementen:  ELD, JORD, LUFT OCH VATTEN

Med de fyra elementen kan vi lära känna vilka vi är. det sker när vi verkligen öppnar upp oss själva med den högsta förståelsen som varelser, själar och andar. Grunden är den skapade tanken som är kär i känslans lek som minnen skapas ur och som binder ihop vårt mentala jag. Det betyder att vi är tankar, känslor, minnen och en mentalitet. Dessa grundar sig djupt i våra element eld, jord, vatten och luft. 

ELD = TANKAR
Elden är processen mellan jord och luft, där vatten balanserar livskraften i elden. Det är det brinnande som skapar värmen och ljuset. Elden har givetvis en enorm styrka, om den får bestämma. Vårt förstånd säger att elden är vår livsbringare. En elds funktion är en själslig elektricitet som hjärnan är mottagare för, det är miljarder små blixtar där i varje sekund. Eld har den snabbaste och högsta frekvensen av alla.??

JORD = KÄNSLOR

Jordens element är ofta förknippat med människans ursprung, det är ett gammal synsätt som fortfarande används. "Av jord är du kommen, av jord skall du åter bli". Jorden är en levande mycket stark kraft som kan flytta hela kontinenter.  Ur leran skapade Gud människan som fick namnet Adam som står för atom. Atomernas värld är vad våra människokroppar består av.

LUFT = MENTALITET

Luften är vägen mellan oss människor, där vi kommunicerar med varandra. Luft är allt som hör till tänkandet som kunskap, moral, lärdom och logik. Det handlar om hur man förhåller sig till omgivningen, hur man kommunicerar med den. Luften är det elementet som gör att vi överhuvudtaget kan förstå. Luften är även representant för himlen och rymden.

VATTEN = MINNEN

Vatten lagrar våra minnen och reagerar på ett vist sätt med sin känslighet för programmering. Vatten kan vara djupt eller grunt. Det livgivande regnet och tvärtom, livlöshet, kyla och is. Havet ses som någonting mystiskt och gåtfullt. Vattenmolekylen är polär, vilket betyder att den har två sidor med olika laddningar. Det är också fruktsamhetens element.

DE TOLV STJÄRNTECKNEN REPRESENTERAS AV
VÄDUREN, OXEN, TVILLINGARNA, KRÄFTAN, LEJONET, JUNGFRUN, VÅGEN, SKOPIONEN, SKYTTEN, STENBOCKEN, VATTENMANNEN OCH FISKARNA

Väduren

Väduren = skapelsens ängel är den som skapar alla projekt. Likt ett frö som med sin sprickfärdighet vill slå rot, vill Väduren tänka ut det nya. Exempelord som stöd. Skapande, aktivitet, produktiv, kreativ, konstruktiv.

Oxen

Oxen = tillitens ängel är den som tar hand om projektet. Fröet kan här slå sin rot, och ge fröet en stadig grund. Oxen känner på sig detta med sin tillit och/eller tvivel. Om tilliten är stark kan fröet ,när det gror, flytta på hela berg. Exempelord som stöd. Tillit, trygghet, förtroende.

Tvillingen

Tvillingen = Kärlekens ängel är den som först visar resultat av projektet. Plantan kan här blomstra med sin fulla prakt, för att visa den kärlek som en gång var tänkt. Exempelord som stöd. Kär, kommunikation, förälskad, betagen, förtjust.

Kräftan

Kräftan = Valens ängel vårdar projektet vidare. Plantan som börjar blomma över, förbereder sig med kart och nya frön, för att moderligt vilja växa till sig. Exempelord som stöd. Känna, känsloliv, aning, förnimmelse, föraning, misstanke, varsel, intuition, gissning

Lejonet

Lejonet = Livets ängel visar upp projektet i sin fulla prakt. Plantans frukter kan nu ätas och visas upp, som en fulländad skapelse. Exempelord som stöd. Levande, vilja, avsikt, strävan, föresats, åstundan; lust, håg; ambition, energi, framåtanda, krav

Jungfrun

Jungfrun = Visdomens ängel analyserar projektet i detalj. Plantans färg, form och storlek studeras. Jungfrun har något att lära om olika detaljer. Exempelord som stöd. Vis, kritisk, rådlig, välbetänkt, omdömesgill, mottaglig för skäl, resonabel.

Vågen

Vågen = Domens ängel dömer genom analysen av projektet: Är det något värt? Här får fröet som blev en planta sitt rättvisa namn av Vågen. Exempelord som stöd. Analytisk, diplomatisk, utredande, undersökande, utforskande, värderande, analyserande, förklarande

Skorpionen

Skorpionen = Önskans ängel njuter passionerat av projektet, vad det än har fått för namn. Här befruktas plantans nya frön för att skapa sig ett evigt liv. Exempelord som stöd. Önska, passion, lidelse, häftigt begär, vurm, mani, glöd

Skytten

Skytten = Frihetens ängel släpper taget om sina frön, för att känna på friheten igen. Här överlämnas frön och planta till de högre krafternas omvårdnad, så livet kan gå vidare. Exempelord som stöd. Fri, vidare framåt, obunden, lös, lösgjord, loss, lossad, rörlig, ohejdad, oreglerad, ohindrad

Stenbocken

Stenbocken = Klarhetens ängel ser klart på projektet, då projektet nått sitt mål. Plantan och de nya fröna får här sin vila och frönas kraft mognar för att senare bli ett eget självgående liv. Exempelord som stöd. Klar, ambition, driftighet, initiativförmåga, företagsamhet 

Vattumannen

Vattumannen = Vetandets ängel Det mogna fröet vet vad det ska formas till om det är god jord som den får kontakt med och vad fröet kan göra om jorden är sämre. Fröets kraft är här ett medvetandestadium. Exempelord som stöd. Vetande, allvarlig, vetskap.

Fiskarna

Fiskarna = Trons ängel Plantans tid är antingen förbi här eller börjar nu med sin starka tro att leva en cykel till med nya grenar som ska hitta ljuset. Exempelord som stöd. Fantasi, tro, sökande, inbillningsförmåga, uppfinningsförmåga, påhittighet, kreativitet, infall