ASTROLOGIN OCH BETYDELSEN AV DEN

Astrologin är förståelsen för allt liv i olika former, läran om planeters urkrafter och hur den riktas i olika elementära lägen, och med olika energi förhållanden till Zodiaken.

Astro betyder horoskop på latin och logi betyder logg och logg betyder ord. Så astrologi betyder horoskopsord. Det kräver lite förkunskaper att förstå orden ur ett horoskop. Det är enkelt men man kan även göra det svårt. Jag brukar säga att det handlar om att hitta konsten inom sig och att förstå att stjärnor och planeter, som är en spegelbild inom oss. Som magikern säger, säger även  astrologen: så som ovan så och nedan. "Först ska vi se vad vi består av, de fyra elementen med dess olika kvalitéer, innan vi fokuserar på annat. Det handlar om vad vi är. Vi består av vatten, jord, luft och eld, dessa har tre olika grundformer som kallas för kvalitéer.

Här handlar det om att lära känna vart och ett av elementen i grunden, både inom sig och rent fysiskt så att vi kan leka med dem, för att förstå elementens kraft. Sedan ska vi lära oss kommunicera med dessa krafter och därigenom se vad de representerar i stjärnvärlden. Är man grundlig med sina element uppstår magin, med att man själv kan påverka elementen med sin tanke. 

Det handlar mer om att gå visdomens väg än att gå kunskapens väg för att grundligt förstå astrologin. 

  Astrologin påverkar Jorden ända ner på cellnivå men dikterar inte människans handlingar. Visdom uppnås först när vi vet vad dessa influenser är och hur man hanterar dem inom sig. 

Människans handlingar utgår från vår egen kunskap med basen av vår egen erfarenhet. Vi talar här om urkrafterna och källkrafternas unika sfärer, där vi kan se hur måendet ter sig, både på mentalt och känslomässigt plan.

Så vad är då astrologi? Jo, det är att kunna se in i det stora som i det lilla, se vad som hänt och förstå även det som väntar. Var vi är nu i livet betyder mest av allt. Att ställa horoskop med planeter och asteroider kräver förkunskaper. Det börjar med Zodiaken, vad den är och hur elementen styrs i olika kvalitéer ur den. Symbolläran, hur vi förkortar olika saker, hör också till den viktiga grunden för att inte tala om vilken energi planeter och asteroider för med sig i sin dans. Vi går djupare i elementens funktion i Zodiaken med planeter och asteroiders betydelse samt Ascendenten, Mc och husens betydelse.

Lorem ipsum

Astrologi är en vetenskap men inte en ortodox materiell sådan, utan en vetenskap som baseras på årtusenden av tankar och iakttagelser. Dock med fel och brister genom historien. Astrologin är värdens äldsta kunskap om stjärnorna och planeternas betydelse och hur dessa konstellationer förhåller sig till varandra. Från början var det mer för att tidsangiva sådd, skörd och jakt.  

Senare kom tanken på att mikro och makrokosmos hör ihop som ett enda stort och helt. Att det stora universum inte var långt borta, då vi även lever med och i universum inom oss. Att se att det finns en ömsesidig mottaglighet mellan det stora och det lilla som på så sätt också är förutsägbart.

Astrologi är studiet av himmelska kretslopp och kosmiska händelser, såsom de avspeglas i vår jordiska omgivning och tvärtom. Som en stor kosmisk klocka. Rörelsen och krafterna ur kosmos är som olika levande väsen som ger astrologen en kanal för vad som står skrivet i stjärnorna. Horoskop är ett latinskt ord som betyder timvisare och är det största redskapet vi använder.  

STJÄRNTYDARE

Stjärntydare kommer från ordet mager som på latin betyder magi. Dess uppkomst var ur en folkstam i Persien för 2600 år sen. När du hör ordet mager menar man de tre vise männen i Orions bälte. De kommer med gåvor om förlåtelsen, andens förstånd och själens visdom. Dessa tre stjärntydare lät sig döpas till ”de tre vise männen” de hette från början Bithisarea, Melchior och Gaspar men fick senare bli omdöpta till Kaspar, Melchior och Balthasar.
De tre vise männen diskuterade var de skulle gömma hemligheten för människan. Hemligheten, där all vår visdom speglas. Det är ju för lätt att lägga den i vår stjärnbild, där kommer människorna alltid att leta efter hemligheten om visdomen. Eller ska vi gömma den i faraonernas pyramider, kan vi gömma hemligheten där? Nej, där hittar de den, bättre kan vi men var?
Var hittar inte människan hemligheten om vår visdom?
Jo, sa Melchior, vi gömmer hemligheten i deras eget hjärta, där letar de ju aldrig. Och så fick det också bli. Men Orion som var den store i stjärnbilden fick hjärtat i maggropen då de tre vise männen blev till hans bälte. Skämt åsido, Orion var en jättelik jägare i grekisk mytologi.Lär känna de fyra elementen

Jag brukar säga åt många som börjar med astrologi att grunderna är viktigast att känna till, inte vad ett tecken betyder utan vad som finns bakom det, lär känna dessa energier, de lever och känns inom oss. Det handlar om att lära känna energierna så de får en talande färg att förstå. Läs mina texter här om dessa.

 bra astrologisidor