ELEMENTENS HEMLIGHETER

Genom de fyra elementen kan vi lära känna vilka vi är. Vi kan verkligen öppna upp oss själva med den högsta förståelsen för oss som varelser, själar och andar. Grunden är den skapade tanken som är kär i känslans lek, som minnen skapas ur. Dessa binder ihop vårt mentala jag. Det betyder att vi är tankar, känslor, minnen och en mentalitet. Dessa grundar sig djupt i våra element eld, jord, vatten och luft. Det är vad vi faktiskt är här och nu och härifrån utgår allt för oss.

Elementen är intressanta att förstå med dess krafter,
för de är vår kraft och vad hela vi består av.

När vi förstår vad vatten är, som vi är en del av, vill vi be en bön för vattnet, ge vattnet den kärlek det behöver, istället för att förorena vattnet än mer.  Faktum är att det handlar om var och en av oss alla. Vi är alla berörda av vattnet hela tiden. Vattnet är faktiskt livsavgörande. Dock är vattnet så orent i alla våra kranar, i hemmen och på jobben. Ja, överallt är faktiskt vattnet orent. Det får inte ens heta dricksvatten. utan endast kranvatten på grund av sin orenhet.

Vad är vatten? Vi består ju av så mycket vatten. Många säger att vatten är känslor men det är inte riktigt så. Vatten är våra minnen, minnen som kommer från olika tider vi levt. Vatten är programmerbart och något som verkligen lever ett eget liv. Precis som kyrkans män kan viga vatten med tro och ord, så kan allt vatten ta emot all information runt om oss. Vatten är ett element som förekommer i tre olika former som gasform, frusen form och flytande form. Dessa kvalitéer samverkar med varandra så fort de får en order att samverka till något, precis som ett ord.
Själv har jag under lång tid talat med vatten och skapat god intention för det och jag ber ofta för världens hav. Men vi som gör det är få, även om vi belönas med att bli vän med den enorma minnesbank vatten är: Det ger oss svar på alla frågor.
Vatten är våra minnen. När vi välsignar vattnet ger vi vattnet en betydelse, likt en order som blir kvar i vattnet. När vi förstår att det är våra minnen kan vi hämta hem dessa minnen ända från begynnelsen och förstå vårt ursprung. Astrologin av idag ser vattnet som känslor vilket jag anser vara fel.

Elementet Jord är känslorna, som jag ser det. Känslorna är oftast bundna till våra egna begär om ägandekänslan.

Elden är tankar vi har. Dessa identifierar vi oss ofta med i processen när vi vill ha kontrollen över våra tankar.

Luften är vår mentala uppfattning och i direkt kontakt med vår andemening, dessutom samlar det mentala ihop alla element.

Jag blandar elementen på olika vis för att få ta del av gamla minnen, klara tankar, fina känslor och för att ha en hel mental bild. Jag leker med elementen genom kommunikation med tankar, känslor, minnen och på mentalt språk inom mig, då det även är just det jag själv består av. Jag lärde mig att utveckla mig genom att leka med elementen ihop med en som hade samma intresse som mig, då visade sig att krafterna blev dubblerade.

Vill du minnas ditt arv och hela ditt ursprung så ska du bli vän med vattnet. Det har ett eget liv som ger oss tillbaka våra minnen. I vattnet kan vi finna minnet av vår hela själsliga cykel på Jorden och ja faktiskt alla liv. Det är dessutom enkelt att göra. Dels måste du tro på det du gör, som består i att dels tala med vattnet. Orden du säger sätter i vatten kommer agera.

Vatten

Kursledare Leif Rot

Alla elementen är våra fyra livsgrunder, som funnits här sedan Första början. 
Genom att bli vän med elementen leds du till stor vördnad för livet.

Skapelseberättelserna, som exempelvis sagan om Eden med Adam och Eva, hur de åt av kunskapens äpple och gick vilsna ut ur Eden, kan bara förstås i visdomens boning, som finns inom det unika hjärtat i varje varelse. Eden kan liknas vid hjärtat inom oss, den livgivande kraften, källan. Adam är människan och Eva är den kännande människan. Alla människor äger båda dessa egenskaper, med sin unika essens. Människan är skapad fullkomlig för att fullfölja anledningen till varför vi är här.

Elementen är eld, jord, luft och vatten som har tre olika kvalitéer var. Inom astrologin kallar vi kvalitéerna för kardinal, fast och flexibel

Skapelseprocessen

De fyra elementen äger en egen skapelseprocess som följer en viss logisk ordning. Det handlar mycket om att förstå det stora ur universums skapelse liksom det lilla här på Jorden. Det är samma skapelseprocess här, även i den minsta beståndsdelen. Uttrycket "så som ovan så och nedan" är hämtat ur denna skapelseprocess. Det är något som händer här och nu i varenda del i hela universum. Universum betyder en vers och är en mental kännande sång som alltet tar har. Allt lever och är del av denna skapelseprocess som ingår i ett kretslopp, som vi kallar för födelsens och dödens hjul. Det finns många olika storlekar på dessa cykler, men som människa mäter vi det oftast i jämförelse med vårt eget liv vilket är en rätt kort period i det stora hela. Dock är allt liv mycket unikt och har en anledning till sin existens. Detta kan vi mentalt förstå och känna i hjärtat. Här finner vi hela anledningen till våra egna liv. Det är att föra samman allt unikt som existerar inom oss och skapa fred och enighet med kärlek istället för krig och separation med avund. Det är faktiskt rätt så enkelt att se sig själv som en komplett och hel varelse, det handlar bara om att vända blicken inåt. "Så som inom så och utom" är den vises väg. Den vise har redan kommit hem i hjärtat medan dårskapen söker sanningen i världen. Som jag tidigare sagt så är världens vägar utanför oss oändligt långa och saknar en ände, likt storleken på universum för en sökare. För att förstå de fyra elementen och dess kvalitéer måste man först hitta hem till sitt hjärta.EN RESA IN I JORDENS ELEMENT.

Jorden består av 2/3 delar vatten sägs det, men det är bara ytligt så att säga. På bilden ser ni Jorden utan vatten och en blå prick i den som är allt saltvatten som finns, den lilla blå pricken är allt sötvatten vi har. Det är rätt gulligt att kalla Jorden en vattenplanet. Här ska vi inte tala om vattnets hemligheter utan om oss själva.

För att förstå vad det handlar om måste vi först förstå vad materia är. Materien kan i sin tur delas upp i det periodiska systemets atomlära. Vad är en atom och det tomrum som finns mellan atomerna? Atomerna i sin tur består av elementarpartiklar. De är mycket små, vibrerande och rörliga sfärer som stäcker ut sina utrymmen och gör all materia levande. Skulle vi pressa ihop den sanna materien av hela planeten så skulle planeten inte synas på bilden utan att vara mycket mindre än den lilla vattendroppen på bilden. Resten är ett tomt utrymme.

Att förstå att dessa saker verkligen har eget liv är rätt enkelt. Moderjord är så fin. Vår upplevelse av materien är en helt annan då vi tror vi äger henne och inte fattat att hon är vår mor. Förhållningssättet vi själva har till Jorden är avgörande om du vill bli hennes  favoritdotter eller son. Där kommer känslor och karma in. Jorden består av många mycket små vibrationer som vibrerar i ett tomrum och skapar det vi ser som materien. Dessa små vibrationer har egenheten av att skapa poler, magnetiska fält och tyngdlagtillsammans med luftelementet. Elementet jord har tre grundkvalitéer som också är avgörande för att förstå elementet. 


ATT VARA LYCKLIGT FÖRSTÅENDE

Konceptet för att vara lycklig eller olycklig finns i eldens element. Det handlar om tankar, och oftast är det tankarna som är svåra att ändra om man handlat på ett olyckligt sätt. Det kan även vara så att man är utsatt för karma "en förutsagd tanke" för att beta på fel sida av hagen. Nåja om vi förstår oss på elementet eld, tankens kraft kan vi dock ändra på mycket. Se att det handlar om ens egna tankar, som vi själva valt och väljer. Skönheten finns i skapelsen, skapelsen av din upplevelse kommer just från dina tankar. Hur ser det ut?

Hur du väljer att tänka på olika händelser och att se på dessa kan vara avgörande, att förstå att vi själva skapar skönheten eller lidelsen med våra tankar. Tankens kraft har ett eget liv i sig själv. Tankens kraft är uråldrig och lika gammal som ljuset från solen som värmer upp vår planet. Eld är den levande tanken bakom allt och har tre olika kvalitéer, den skapande, den levande och den kravlösa fria.

VATTNET MINNS 
ELDEN I VÅRA ORD 

Min vattenkälla 

Elementen med sina krafter är intressanta att förstå för de är inte så långt från vår egen kraft och vad vi själva består av.
Vatten som första exempel är våra minnen. När vi välsignar vatten ger vi vattnet en betydelse likt en liten order som blir kvar i vattnet. När vi förstår att det är våra minnen, kan vi hämta hem dessa minnen ända från begynnelsen och förstå vårt ursprung. Vill du minnas ditt arv och hela ditt ursprung så ska du bli vän med vatten, förstå att vattnet är ett eget liv som ger minnena vi har. Där i vattnet kan vi finna minnet för vår hela själsliga cykel här på Jorden, alla liv. Det är dessutom enkelt att göra. Du måste tro på det du gör och tala med vattnet.

Elementen med sina krafter är intressanta att förstå för de är inte så långt från vår egen kraft och vad vi själva består av. 
Vatten som första exempel är våra minnen. När vi välsignar vatten ger vi vattnet en betydelse likt en liten order som blir kvar i vattnet. När vi förstår att det är våra minnen, kan vi hämta hem dessa minnen ända från begynnelsen och förstå vårt ursprung. Vill du minnas ditt arv och hela ditt ursprung så ska du bli vän med vatten, förstå att vattnet är ett eget liv som ger minnena vi har. Där i vattnet kan vi finna minnet för vår hela själsliga cykel här på Jorden, alla liv. Det är dessutom enkelt att göra. Du måste tro på det du gör och tala med vattnet. 

Orden du säger sätter sig i vattnet, som börjar utföra en kontakt med minnena. Vill du minnas ditt arv, hela ditt ursprung så ska du bli vän med vattnet. Där i kan vi finna minnet för vår hela själsliga cykel på Jorden, alla våra liv.
Astrologiskt är det ännu inte känt vad vatten är för element, utan vatten beskrivs traditionellt som känslor i den läran om astrologi som kommer genom gamla böcker. Det är vilseledande då elementet jord är känslorna som jag ser det. Jordelementet är oftast bundet till våra egna begär och vår moder Jord, Gaia.
Elden är tankarna vi har och är något vi ofta identifierar oss med i en process om att få kontroll på våra tankar. Tankarna är eldens balans med vattnet dvs minnena. Antingen förångar elden vattnet eller så släcker vattnet elden.
Luften är vår mentala uppfattning och i direkt kontakt med vår andemening. Jag blandar elementen på olika vis för att få ta del av gamla minnen, klara tankar, fina känslor för att ha en hel mental bild.
 Alla elementen är våra fyra livsgrunder, som funnits här sedan början. Genom att bli vän med dessa leder det till stor vördnad för livet.


De fyra elementen innehåller livets alla hemligheter.

Det som vi kallar visdom finns i varje element. Visdom är en samling av Tankens kraft, Känslornas rot, Minnenas hav och det Mentala universum. Elementen är det som lever i allt som finns på sina unika sätt och skapar de olika sammansättningarna där elementen blandas med varandra. Det är förståndet om den magiska absoluta grunden för vårt eget varande, magins grund som alkemistiskt sträcker sig ut till de astrologiska världarna.

Men för att förstå de fyra elementen ordentligt måste man veta vad de är, för att kunna identifiera dessa på rätt sätt, med rätt verktyg. De verktyg vi använder som människor är tankar, känslor, minnen och mentalitet. Dessa verktyg kontaktar vart och ett element och skapar en kontakt med högre tankar, djupare känslor, fullkomliga minnen och en helt klar mentalitet. Det är upp till var och en hur vi hanterar dessa delar inom oss. Det är faktiskt så att vi bara har dessa fyra delar vi kan identifiera oss själva med. Vi är tankar, känslor, minnen och en mental varelse.

Nu kommer vi till de stora hemligheterna. Vad är vad?
Eld är våra tankar, Jord är våra känslor, Luft är vår mentalitet och Vatten är våra minnen. Här ligger hela hemlighetens grund. Varje element delas upp i tre kvalitéer. Viktigt är att identifiera sina tankar (elden) på vilken nivå dessa är, att identifiera sina känslor (jorden) och i viket tillstånd de är kroppsligt, att identifiera sina minnen (vattnet) och vad som ligger i fokus i programmet,  att identifiera sitt mentala tillstånd (luften). Gör vi det så vet vi exakt var vi är. Hur vi förändras är beroende på balansen mellan elementen. Vi håller fokus på vad vi identifierar oss som, samt vilken kvalitet elementet har. JAG ÄR just tankar med känslor och minnen som håller upp ett mentalt tillstånd.

Se medföljande filmer för att förstå det bättre.

Elden, vår tanke

Tanken är för det första ett eget sinne som finns i hjärnans centrala delar i tallkottkörteln. Den symboliseras ofta som en liten kotte bland de som vet, och kallas ofta för själens ingång. Tanken kan gå två olika vägar för att hämta in sin information. Här finns den första av de största hemligheterna som ännu ligger dold för de flesta människor. Tankar kan hämtas genom andra sinnen från den yttre världen tex. genom våra ögon som påverkar våra känslor. Ett annat exempel är genom våra känslor som talar om för oss att vi är hungriga och tankarna påverkas av hunger som skapar sug. Det gäller även av vad vi hör, smakar och vilka dofter vi tar in. 

Allt detta är en yttre kommunikation med oss själva, där vi tar in information utifrån och in. Tankens hemliga del är att vi även har något inom oss, de inre tankarna som är inifrån och ut. En uppfinnare hämtar sin info inifrån och skapar det nya som är helt nytt för världen utanför. Ljuset i dessa tankar är lika ljusstarka som vår sol. Dessa tankar påverkar känslorna med upprymdhet och påverkar även våra andra sinnen på olika sätt.

Hemligheten med att vända denna tankevärld inåt är för att låta de yttre tankarna stillas så att vi kan nå de inre tankevärldarna som kallas för fantasi eller uppfinningsrikedom. På så sätt är tankarna som två olika sinnen, de inre tankarna som gör oss fria och självständiga och det yttre tankesinnet som gör oss fängslade i denna fysiska värld. Vår tro har styrt oss i den egentillverkade programvaran som förblindar den inre världen.

Vad är vatten?

Vatten är något levande som bär på vår order, program och minnen. Varför vi bli sjuka är i första hand beroende på det dåligt programmerade vattnet som vi intar direkt från kranen. Kranvatten i Sverige får inte heta ”dricksvatten” exempelvis. Ändå är det få som går till en källa och hämtar sitt vatten. Det finns alltid en källa i närheten där vi är. Vad är skillnaden på det som heter kranvatten och källvatten? Kranvatten leds i rör långa sträckor och blir stillastående i tryck. Det är stressat vatten som saknar kommunikation med det levande runt om. Kranvattnet blir istället färgat av mörker och vid sidan av vår egen skit så gör den energin oss sjuka. Källvatten är levande och har fått tagit del av livet runt om sig och sprudlar av livskraft. Här har jag dessutom ett tips att viga sitt eget vatten med positiva ord, eventuellt de ord som får dig att bli helad.

På vägen under årtusenden när vi gick in i det styrande samhället, så glömde vi magin i vattnet och med vilken kraft vatten verkar och uträttar i våra liv. Idag vet vi vetenskapligt att man kan programmera vatten och att vatten bär minnen.

Här är ett bra recept på att hämta sitt vatten.

Redan under resan, säger jag ödmjukt och tillitsfullt till vattnet som finns som fuktigheten i luften, vart jag ämnar hämta mitt helande vatten . (Vattnet i luften programmerar mina ord jag säger och förbereder vattnet som jag hämtar.)  Med till vattenkällan tar jag helst ett lerkärl eller glasflaskor eller sist plastflaskor för att ta hem vattnet i. Skriv gärna in kärlek och de fina ord som du vill vattnet ska ge dig, på flaskan, det stärker upp. Väl framme ta två händer ihop och drick ur händerna med din goda intuition. Smaka på det som helar. Fyll flaskorna och varje gång du häller upp ett glas vatten önska svar då på dina frågor du har eller be om helande.

Du som tvättar dig i kranvatten, se till att ha en skyddande och vacker intuition för dig själv.

Det finns många sortens speciella vatten som, superjoniserat vatten, vatten från speciella platser, heligt vatten, vigt vatten, silvervatten, guldvatten, kristallvatten och vatten med speciella vitala egenskaper. Vatten har blivit en marknadsprodukt idag tyvärr.

    Minnena (vatten) påverkar oss mentalt (luft) och för samman alla fyra element med dess olika kvalitéer till något begripbart. Vatten är en levande organism som intagit tre olika former (kvaliteter), Kräftan som fuktigheten, Skorpionen som is och Fiskar som havet.
Vattentecken
  • Kräftan 
  • Skorpionen
  • Fiskarna

VATTNET MINNS
ELDEN I VÅRA ORD


Mer än fyra element?

Det finns så många olika påstådda hemligheter begravda i det astrologiska, mytologiska, Toran, Bibeln, Kabbalan och olika andliga principer. Men hur djupt vi än går i dessa ämnen når vi aldrig en botten. Hemligheten är dold eller borttagen. Vad är hemligheten då? Jo, det är självaste grunden som är rubbad. Grunden är elementen jord, luft, vatten och eld. Många vill blanda in fler element i detta men jag har mycket goda grunder att inte göra det. I stället för att blanda in metall som ett eget element, talar jag om jord och dess olika tillstånd. En del vill blanda in eter, då säger jag luft som ett tillstånd. För mig handlar det enbart om att lära känna de fyra elementen vi har, med alla dess tillstånd och vad dessa är. Här fann jag den levande hemligheten om vad själ och ande är och vad jag består av. Pusslet blir klart så här, med de fyra elementen och dess kvalitéer. För mig är det hemligheten om alltet och livet. Som en magiker säger; såsom ovan så och nedan.


När vi förstår och blir vän med alla elementen som är våra fyra livsgrunder 

och som funnits här sedan början leder detta till stor vördnad för livet.


Jag kan inget annat än att älska våra helt sagolika fyra element.
Tanken, elden i mig, är en elektrisk energi som verkligen kan nå till höga höjder. Jag tackar ödmjuk mina tankar för det jag får av eldens element i dess tre former. Tusen tack för det levade ljus du skänker mig.
Känslan, moderjorden med de miljarder av atomer i mig som är min kemi-fysikaliska energi. Jag tackar dig för den förtrollande eviga livsläkning du ger. Tusen tack för mitt friska tempel du moder gav och ger.
Vattnet, ett sagolik element, innehåller både minnena som programmeras och de som varit frusta i mig. Jag tackar dig tusenfalt för alla de minnen du gett mig. Tusen tack för den guldkantade förmåga du ger mig.
Mitt mentala jag som är sammanfattningen av tanken, känslan och mina minnen, som luftelement är du mellan allt i världen och universum. Jag tackar dig med hela mitt hjärta för den magisk underbara syn du ger mig. Tusen tack för din klarsyn du skänker mig.

Tillsammans är ni min Gud, vars skapelse jag är. Jag är så tacksam och uppskattar verkligen er, för det vi nu kan utföra tillsammans, under denna tid som en väckelse då vi går in i en helt ny era.  Tack!