Astro teologi

Intelligensen av cellsalter som bygger upp människokroppen och växtriket. Astro teologi.
Det finns tolv oorganiska mineraler som finns i varje cell. Dessa mineraler inkluderar former av kalcium, magnesium, järn, kalium, kiseldioxid och natrium. Dessa viktiga salter fungerar som katalysatorer för cellulära biokemiska processer i människokroppen.
”De tolv mineralsalterna är i mycket verklig mening den materiella grunden för kroppens organ och vävnader och är absolut nödvändiga för deras integritet av struktur och funktionella aktivitet. Experiment visar att de olika vävnadscellerna snabbt kommer att sönderfallas i frånvaro av den rätta andelen av dessa salter i den cirkulerande vätskan. Medan bibehållandet av denna andel säkerställer sund tillväxt och ständig förnyelse. ”
Dessa mineralsalter är därför den fysiska grunden för all läkning.
Horoskop hjul Cell Salter
12 cell salter 
12 månader

Då vi ändas tar del av 9 månader i våra diagram av tolv månader. Finns det en naturlig brist av salter. 

Detta fall så äger födelsen rum i början av Skorpionen, men kunde likväl vara slutet av Vågen också för att ha samma avsaknad av cell salter.


I Detta fall har vi fyra bristande cell salter, i exemplet här äger födelsen nästan rum i mitten av fiskarna.
I detta fall är två cell salter saknade och två försvagade.  

Väduren Kalium fosfat

rekommenderas för de som utsätts för ständig stress under detta förhållande. Minnet förbättras, koncentrationen & inlärningsförmågan ökar.

Oxen Natriumsulfat

återställer vattenansamling i kroppen. Det för bort giftiga vätskor och är bra vid reumatiska sjukdomar samt ser till att gallan hålls frisk och ger därmed en frisk matsmältningsfunktion. 
I Detta fall nedan har vi fyra bristande cell salter, i exemplet här äger födelsen Tvillingarna.
I detta fall är två cell salter saknade och två försvagade ena mer än den andra.    

Astro teologi
Cell Salter

Homeopatiska cellsalter Den bästa användningen är att använda ditt astrologiska födelsediagram.

Solen, Månen och Södra Noden (mittemot Norra Noden) Speciellt & ASC.

Dessa är 12 cellsalter som finns i människokroppen:

Inledning: De 12 biokemiska salterna: 

OBS: liksom fyra vinklar: stigande tecknet. Asc, Dec, Mc, Ic & sol tecken, under enorm emotionell stress, använder människor mer av cellalter i samband med Saturnus, månen och månens Södra Nod tecken.


När kroppen blir utarmad i dessa salter upplever människor symtom som ångest, panikattacker, depression och rädsla för till och med enkla dagliga förhållanden. Användning av cellsaltet relaterat till mån tecken återställer deras känsla av säkerhet och känslomässig motståndskraft. Under de första sju åren av livet, när månen är den mest inflytelserika planeten, är måncellsalter det mest lämpliga valet som tonic. För specifika hälsoproblem, ta både månens salt och det salt som berör det specifika tillståndet. Dito Asc som det första huset representerar den fysiska och speciellt för den stigande planet som är härskare i kartan.

Om celler redan uttrycker sin brist på kroppen genom sjukdom, bör man gå djupare astrologiskt med full egen läsning för att återställa balansen.