Asc, Mc och husindelning


Att fastställa en horoskopkarta innebär att man har en exakt födelsetid på objektet eller på personen. Det är just för att se var vi har Ascendenten som ligger i östra horisonten och kallas för det stigande tecknet i horoskopet. Asc är förkortningen för Ascendenten. Ascendenten flyttar sig en grad var tredje minut och blir en mycket betydelsefull punkt för objektets eller personens födelsetid . Precis under Asc börjar första huset. Mc är punkten rakt ovanför våra huvuden där vi föddes eller där objekthändelsen ägde rum. Så är det dock inte på födelsekartan, då den punkten flyttas ner till zodiaken i diagrammet. Av den anledningen  använder jag inte lika hus för där ställer sig Mc inte på rätt punkt relaterat till platsen som är ovanför huvudet utan tar bara ut en mittpunkt.  Placidus är det mest avancerade hussystemet vi har, som använder ganska exakta logaritmer i sin uträkning. Det finns en uppsjö med olika hussystem men ingen är så avancerad som Placidus. Jag har studerat de flesta olika system för husen och rekommenderar varmt Placidus. Den gör beräkningar som även går genom alla latituder till nord och sydpol, och inte bara longituden som de flesta andra gör.

Mc är punkten ovanför huvudet brukar man säga, men så är det inte i de flesta fall då de flesta inte är födda direkt under zodiaken.

Man gör så att man räknar ner denna punkt med hjälp av ett bra val av hussystem.

Jag rekommenderar placidus.


BETYDELSEN FÖR OLIKA HUS ASTROLOGISKT

Husen är zodiakens skuggbild av var vi är födda på för plats och vid vilken tid. Husen fastställer en Asc och ett MC. Det är spegelbilden jag möter utåt sett. Husen berättar om områden, hur andra uppfattar min tillvaro och vad jag gör med min omgivning.

Hus 1.

Det är Vädurens spegelbild, Ascendentens hus som tecknar uttryck och intryck i våra första situationer vi ställs inför. Astrologer kallar det för det stigande tecknet.  Ascendenten visar på vår personlighet till världen och till det yttre, det är vad du visar till omvärlden. Mars är härskaren i första huset och visar på handlande egenskaper.

Hus 2.

Det är Oxens spegelbild, vad och hur vi värderar olika saker. Kallas pengarnas hus, där vi räknar in ägodelar och vårt förhållande till det vi värderar. Huset täcker alla frågor som är relaterade till vår omedelbara materiella och fysiska miljö. Venus är härskaren i andra huset och visar på vad vi tycker om och vilka begär vi har.

Hus 3.

Det är Tvillingarnas spegelbild, som står för relation med våra släktingar, speciellt våra syskon. Det tecknar även hur vår inlärningsperiod till18 års ålder ter sig, hur våra intressen ser ut och visar de talanger vi har. Merkurius är härskare över tredje huset och reglerar alla former av kommunikation, hur vi pratar och tänker.

Hus 4.

 Det är Kräftans spegelbild, som talar om vårt släktband till familj och vårt hem. Modern har här en viktig roll för trygghet och kärlek. Månen är härskaren som talar om svängningarna i livets känslosamma delar ända till de sista delarna av livet som pensionär. Det är en vårdande energi som även berättar om vårt arv.


Hus 5.

Det är Lejonets spegelbild och det styr våra självuttryck, hur vi dramatiserar, hur vår kreativitet är upplagd i färg och form eller musik och poesi. Det är hur vår uppmärksamhet är riktad i romantikens värld samt det roliga som spel och lek. Solen härskar här i femte huset som talar om vår lycka och den berömmelse vi får. Det står också för våra innersta begär i erotikens och lustarnas värld .

Hus 6.

Det är Jungfruns spegelbild och det styr vårt vårdande om vår hälsa, kroppen som är själen och andens boning . Det talar om hur vår hälsa är. Friskhetstecken samt sjukdomstecken kan visa sig här i sjätte huset. Här finns vår relation till arbetet samt till kollegor och underordnade. Ceres och Chiron är härskare över huset som är det som läker oss ur livets olika skeenden hälsomässigt.

Hus 7.

Det är Vågens spegelbild som talar om våra relationer som förhållande till partnern eller gemenskaper. Där berättas om vårt äktenskap och hur vi samarbetar. Här finns även på vilket vis vi upprättar avtal. Det är två asteroider som härskar i sjunde huset. Chariklo som gör huset heligt och guidar oss till det underbara vackra och Juno som gör hur äktenskap och våra relationer i övrigt ter sig.

Hus 8.

Det är Skorpionens spegelbild som berättar om våra omständigheter vid döden, var och när. Vad vi lämnar efter oss som arv. Även hur vi lyckas med vår andliga utveckling under livet. Det som ses som vår självuppoffring. Det berättar om våra andliga och själsliga gåvor. Pluto är härskaren här som står för förnyelsen av våra liv och hur vi spelar våra roller under livets olika förvandlingsprocesser.

Hus 9.

Det är Skyttens spegelbild som visar på vår världsåskådning och moral. Det visar vår andliga sida, vad vi väljer att tro på, hur stark vår tro är. Den ger oss vår högre andliga utveckling. Det är även relaterat till längre resor som kan vara både till exotiska länder eller inom oss själva meditativt. Jupiter är härskaren här och talar om för oss hur mottagliga vi är för högre utbildning.

Hus 10.

Det är Stenbockens spegelbild som talar om vår karriär, det är Medium Coeli (Mc) som betecknar målen i vårt liv. Vår sociala ställning och de karriärmässiga val vi gör. Här syns även vårt kall i livet som visar vår inriktning och sysselsättning. Här ser vi våra yrkesområden och val. Saturnus är härskaren här som visar oss vårt samvete och skillnaden mellan egot och världen runt om och hur starkt vi vågar visa oss själva i världen.

Hus 11.

Det är Vattenmannens spegelbild som talar om våra vänner och vårt förhållande till dem. Hur vårt sällskapsliv är och vad vårt förenande behov är. Det talar om vårt engagemang i föreningar som vi önskar stödja med någon form av volontärarbete. Uranus är härskaren i elfte huset vilket visar på den högre kommunikationen som är förenat med insikter som ger uppfinnaren de nytänkande detaljerna.

Hus 12.

Det är Fiskarnas spegelbild som går djupt till det undermedvetna, det som normalt är dolt för oss. Det här huset täcker de sista etapperna i ett projekt och knyter fast alla lösa ändar för att avsluta något eller några projekt. Det är också förknippat med separation från samhället som tex. institutioner, sjukhus, fängelser. Neptunus är härskaren över det tolfte huset som öppnar upp för fantasin och tron vi har på vår andliga kreativitet.

  • Ascendenten representerar hur andra uppfattar dig, hur du är utåt sett. Ofta är det inte detsamma som vår inre bild är av oss själva. Men har vi solen på exakt samma plats betyder det att vi är lika inom och utom oss utan skillnader. Då är födelsetiden exakt vid soluppgången.
  • Descendenten motsvarande sida av Ascendenten förkortas Des och motsvarar hus 7 som berättar hur vi hanterar relationer. 
  • Mc är en förkortning till medium coeli som betyder himmelsmitt. Det betecknar våra mål och yrkesval i livet och motsvarar hus 10.
  • Ic är en förkortning till Imum coeli som står för platsen vi kom ifrån tidigare, våra djupare släktband.

Ascendenten i Väduren

Människor med Vädurens stigande tenderar att vara energiska, banbrytande, argumenterande, själviska, impulsiva, snabbhärdande, aggressiv, oberoende, uppmärksamma, mekaniskt sinnade, fysiskt aktiv, självfrämjande, självcentrerad och mer tanklös än genomsnittet. Du har allmänt motvilja mot att ta emot någon form av order, tycker inte om att få veta vad du ska göra, behöver lära dig diplomati och takt, måste titta innan du hoppar, behöver bättre lära dig att kanalisera dina energier för mer konstruktiva ändamål och resultat. Som den ram som symboliserar detta tecken, tenderar du att stöta huvudet mot dina problem och hoppas att med tillräcklig kraft så småningom slå ner vad som står framför dig, inklusive människor. Du gillar utmaningarna i livet och är mycket konkurrenskraftig och ibland kämpande. Du blir uttråkad enkelt rutiner och en sak du kan behöva öva mer på är uthållighet. Du brukar hoppa från en sak till en annan, alltid leta efter något nytt. Avsluta vad du börjar innan du fortsätter.

Ascendenten i Oxen

Människor med Oxens stigande tenderar att vara starka, långlivade, långsamma att förändras, bestämda, stabila, tysta (om det inte går för långt), praktisk, envis, icke-aggressiv, tålmodig, tillgiven, lojal, hårt arbetande, passiv och anspråkslös i allmänhet, och fast i sina övertygelser med en allmän långsam sinnesstämning. Oxen kan ledas och vara possessiv, men de ska aldrig drivas. Resurser och ägodelar, vare sig människor eller finanser är mycket viktiga för dig. Du vill bygga och få saker att växa, men du kan inte skynda dig. Du vill ta hand om saker och se de praktiska resultaten av ditt eget hårda arbete. Du är bra på att ta vad andra har börjat och fortsätta. Framgång kommer till dig med ren uthållighet och vilja. Din kärlek till söt mat kan få dig att lägga på dig vikt. Försök att vara mindre stel i allt du gör. Du hatar och fruktar sjukdom och smärta.

Ascendenten i Tvillingen

Person med Tvillingens stigande tenderar att vara vänlig, kommunikativ, flexibel, obeslutsam, osäker, tycker om att göra två eller flera saker på en gång, smart, väldigt aktiv, mental, högsträckt, temperamentsfull, nervös eller ängslig, pratsam, ytlig och alltid redo för något annat. Det kan finnas två olika sidor som representerar Tvillingar . Du har ett starkt behov av att kommunicera vad du redan vet och att lära dig mer. Du tycker om att läsa och resa, eftersom det ger gott om utrymme att hämta ny kunskap. Du kan tyckas vara säker, men du kan sakna självförtroende. Du älskar att prata, både med mun och händer.


Ascendenten i olika tecken för Natal läsning.

Ascendenten i Kräftan

Personer med Kräftans uppgång tenderar att vara mindre vitala än genomsnittet, sympatiska, ha medkänsla, passiva, vårdande, mottagliga, skyddande, ombytbara, psykiska, sentimentala, fasta, blyga, tysta, känsliga och förvärvande.  Du kan ha en vana att titta framåt och bakom dig samtidigt, alltid oroa dig för det förflutna och vad som kan skrämma dig bakifrån, vilket ger dig stor oro. Du går igenom livet i en nyfiken sidledes rörelse, aldrig direkt framåt. Du är känslig och du återvänder till ditt skal när du känner dig hotad. Dina känslor kan lätt skadas, även när det inte var något menat och du kan ta saker alldeles för personligt. Du njuter av resor, men du behöver absolut veta att du har en hemmabas som väntar på att du ska komma tillbaka. Säkerhet är allt för dig i livet. Fysisk säkerhet kommer med en bekväm bas av operationer och känslomässig säkerhet kommer från alla dina ägodelar och annat som har känslomässigt värde för dig. Det är därför du håller fast allt - på grund av allt emotionellt värde och all betydelse. När du har lås på något eller någon, tenderar du inte att släppa så lätt. Du svarar på livet genom att känna, inte tänka. Ditt humör går upp och ner precis som tidvattnet.

Ascendenten i Lejonet

Människor med Lejonet i stigande tenderar att vara generösa, stolta, känslomässiga, romantiska, utåtriktade, egoistiska, modiga, sentimentala, med självförtroende, pråliga och vill lysa och lyckas i vart de än går och vad de än gör. De tycker om att "regera" och att ta emot hyllning för sin "kungliga" natur. Du gillar att ta risker och kan ibland vara dum och hård, men du har definitivt en livsstil. Det värsta som någon kan göra mot dig är att skada din stolthet eller vara oförskämd mot dig. Du behöver en partner du kan vara stolt över - och du vill att de ska vara stolta över dig. Du är trogen och beskyddande för dem du älskar. Du kan snabbt stelna till i ilska men du brukar inte vara arg för länge. Du gillar att spela den kungliga rollen och ha en känsla av drama som omger dig. Du gillar att vara centrum för uppmärksamhet och kommer att göra saker bara för att få den uppmärksamheten. Du kan vara envis på ett soligt sätt. Om din stolthet är skadad eller din värdighet är trampad på, var uppmärksam, för du kan förlåta, men du glömmer inte. Du kan njuta av sport och uteaktiviteter. Din vitalitet och anda är stark, förutom om ditt hjärta är krossat i kärlek. Ditt behov av kärlek är mycket stort och du behöver känna dig uppskattad. Om du är frustrerad förlorar du din önskan att leva.

Ascendenten i Jungfrun

Människor med Jungfrun i stigande tenderar att vara praktiska, analytiska, diskriminerande, kräsna, försiktiga, krävande, uppmärksamma på detaljer, metodiska, tysta, anspråkslösa, blyga, kritiska, tankeväckande och något självcentrerade. Du har ett genialt, aktivt och varsamt sinne. Att få kunskap och att använda den är viktigt för dig. Du strävar efter perfektion och kan vara personen att leva med eller att vara tillsammans med eftersom dina krav för dig själv och andra är så höga. Ibland kan andra aldrig vara "bra" nog för att uppfylla dessa höga krav. Att hitta vad som är fel med saker är din drivkraft. Ibland kan det här göra relationer svåra eftersom du ofta använder ditt kritiska öga på den du älskar och de saker de gör. Pessimism och att vara för självkritisk är två fel du borde försöka förbättra. Du kan tendera att oroa dig för mycket, särskilt om de små grejerna, de små detaljerna. För mycket oro kan leda till hälsoproblem. Du måste lära dig att smälta varje upplevelse och assimilera den utan bitterhet, ånger eller trots. Du måste bli av med någon negativitet som härrör från en känsla av otillräcklighet. Du tenderar att se yngre ut än du verkligen är, oavsett vilken ålder du har. Du är väldigt rastlös och nervös, så du har sällan mycket övervikt. Ibland kan du vara väldigt onåbar och osäker, oavsett vilken ålder du har.

Ascendenten i Vågen

Personer med Vågen som stigande tecken tenderar att vara charmiga, raffinerade, attraktiva på något sätt, nådiga, tilltalande, beslutsfattande, kooperativa, sällskapliga, kreativa, konstnärliga, kanske musikaliska, harmoniska och vill behaga och inte uppröra. Du söker godkännande och stöd från andra. Du kan "behöva" andras företag och hatar att vara ensam. Du har ett behov men samtidigt ett motstånd att behaga andra och kompromissar dina egna principer för att vara populär. Du kan också vara väldigt självcentrerad. Du har svårt att säga "nej". Du kan inte stå i oordning och disharmoni och samtidigt vilja att allt ska vara balanserat och harmoniskt. Du gillar att titta på alla sidor av ett problem innan du bestämmer dig. Du älskar att jämföra saker och att hitta analogier. Du tycker om argument, och du kan vara mycket diplomatisk med en vänlig exteriör. Att se är viktiga för dig. Du tenderar att locka allt vad du behöver till dig utan någon verklig ansträngning från din sida.


Ascendenten i Skorpionen

Människor med Skorpionen som stigande tenderar att vara hemlighetsfulla, djupa, drabbade, mystiska, återuppbyggande eller degenererade, reserverade, svåra att förstå, modiga, uppsåtliga, ihållande, envisa i tanken, kreativa, med självförtroende, självkontrollerade (utom kanske med lidande egenskaper) och tyst. Detta är ett kraftfullt stigande tecken. Skorpionen representerar slagfältet där högre och lägre själv måste komma till dödlig kamp. De måste anpassas och det lägre jaget måste så småningom dö och ge plats till och lyda det högre jaget, guden inom oss. Fysiska, emotionella, mentala och andliga nivåer är alla involverade. Du ser lugn ut på ytan, men du kan vara extremt känslomässig inuti. "Stilla vatten går djupt", som de säger. Du tenderar att vara den tysta typen, alltid vilja veta andras motivationer, men aldrig avslöja din egen. Du älskar att spela detektiven eller frälsaren. Du måste veta allt, hur och varför. Du har stor beslutsamhet och styrka, tillräcklig för att själv kunna övervinna någon motståndare. Du måste övervinna vrede, besinning och svartsjuka. Det kan finnas en fascination, uppmärksamhet, intresse och/eller förmåga för det ockulta, döden, kön eller helande. Du kan vara en djävul eller en ängel, örnen eller den svängande skorpionen.

Ascendenten i Skytten

Människor med Skytten som stigande tenderar att vara idealistiska, aspirerande, entusiastiska, religiösa eller agnostiska, intresserade av avlägsna platser och kulturer eller idéer, fysiskt aktiva, riskerande, utåtriktade, filosofiska, kanske dogmatiska, fördomsfulla, ytliga, alltid på väg mot grönare gräs på andra sidan. Skytten, Kentaur, är halvmänniska, halvt djur. Du har stora ambitioner men kan ha en mycket orolig önskenatur. Du kan skjuta mot stjärnorna eller ge vika för djuren. Det finns kärlek till djur, utomhussport, spel, äventyr och resor. Du kan sakna koncentration. Du har förmodligen många bekanta, men få vänner. Du brukar ha tillfälliga kontakter snarare än djupgående relationer. Du har enastående rastlöshet och en kärlek att vara på resande fot. Du letar alltid efter grönare betesmarker,  stoppar aldrig eller saktar aldrig ner för att se var du verkligen är och vad som finns runt dig. Du tenderar att vara pratsam och direkt. Du kan sakna takt och diplomati på grund av din uppriktighet. Idéer är mycket viktiga för dig. Du brukar vilja arbeta med den stora bilden och ogillar alla små detaljer. Du kan lova mycket och leverera mindre. Du kan stiga upp till höjderna eller sjunka till djupet. Vilket ska du välja?

Ascendenten i Stenbocken

Människor med Stenbocken som stigande tecken tenderar att vara känsliga, skrämmande, affärsmässiga, ambitiösa, kontrollerande, reserverade, praktiska, jordnära, pliktmedvetna, ansvariga, kritiska och kalla. Du kan ha haft problem med att kommunicera i det tidiga livet. Kanske lider du av känslor av otillräcklighet. Du övervinner dessa känslor genom ren nödvändighet, för du har beslutsamhet att uppnå dina mål och syften i livet. Du har stor ambition och stillar dig inte förrän du har nått de stora höjderna du själv har bestämt. Pengar, position och makt är viktiga för dig. Högmod blir ibland taget som kyla. För dig verkar det som om du är ansvarig och helt enkelt gör din plikt. Du kan ha haft problem med knäna.


Ascendenten i Vattenmannen

Människor med Vattumannen som stigande tenderar att vara altruistiska, vänliga, men avskilda, opersonliga, humanitära, sällskapliga, intellektuella, frihetsälskande, upproriska, oberoende och ovanliga. Du är här för att lära dig altruism, brödraskap och arbeta för det gemensamma goda, att glömma dig själv och dina behov för dina vänner, som även kan vara främlingar. Du har nya och annorlunda sätt att se på saker. Du kan vara mycket originell och uppfinningsrik, kanske excentrisk eller bohemisk. Du är utsatt för osäkra och plötsliga impulser. Du tenderar att vara väldigt intuitiv och ha ett bra sinne. Du har organisationsförmåga, är kompetent och praktisk. Du är intelligent, men ibland kall och beräknande. Det finns en viss frihet om dig. Du är svartsjuk och kan inte känna dig ägd. Du behöver gott om frihet. Beroende på Saturnus och Uranus relativa styrkor i ditt diagram kan en varning för kyla och själviskhet uppvisas (Saturnus starkare) eller det kommer att finnas mer altruism, frihet och fritt flytande (Uranus starkare). Om Uranus är starkare, då kommer det andliga att vara starkare än materialistisk världslighet.

Ascendenten i Fiskarna

Människor med Fiskarna som stigande tenderar att vara känsliga, ha medkänsla, empati, ha svag vilja, långvarig perioder av dagdrömmande, förhalande, plastiska, intryckbara, opraktiska, uppgiven, psykiska, sentimentala, romantiska, idealistiska, tillgivna, lata, inte oroade över de praktiska vardagliga angelägenheterna, frånvarande, och på jakt efter den heliga graalen. Du är ibland för frånvarande från fokuserad medvetenhet om nutiden. Du kanske drömmer dig genom livet snarare än att leva det. Du kan medverka i musik, dans eller ta droger. Du kan ha en ensamhet som ingenting i yttervärlden kan avhjälpa. Att vara själv ibland är en absolut nödvändighet för dig. Vibrationerna i detta jordplan kan ibland vara svåra att tåla för din känsliga kropp och ande. Du är mycket känslig för förhållandena i din omgivning och kan vara som en psykisk svamp, som absorberar allt som är omkring dig, gott eller ont som tex sjukdomar. Du är väldigt trevlig, men du måste lära dig hur du är mer praktisk och jordnära och hur du koncentrerar dina energier här och nu. Du måste tjäna andra i detta liv, men måste lära dig att inte utnyttjas eller falla för allas historia.