Tredje ögat är en sambandscentral där inkommande energi och utgående energi har mötesplatsen, för både ande och själ, vissa kallar det för hjärnans postkontor. Jag ser det mer som den mänskliga sarkofagen, vår mest heliga plats.

Tredje ögat och tanken

Tanken är för det första ett eget sinne. Som finns i hjärnans centrala delar i tallspottkörteln, som ofta symboliseras som en liten kotte bland de som vet, och kallas ofta för själens ingång. Tanken kan gå två olika vägar för att hämta in sin information. Här finns första av de största hemligheterna som ligger dold för de flesta människor ännu. Tankar kan hämtas genom andra sinnen som genom våra ögon exempelvis från den yttre värden, som även fortsättningsvis påverkar våra känslor, eller som annat exempel genom våra känslor som talar om för oss att vi är hungriga och tankarna påverkas med hunger som skapar sug, det gäller även av vad vi hör, smakar och vilka dofter vi tar in. 

Allt detta är en yttre kommunikation med oss själva, där vi tar in information utifrån och in. Tankens hemliga del är att, vi även har något inom, de inre tankar som människan inte så ofta tänker på, som är inifrån och ut. En uppfinnare hämtar sin info inifrån som skapar det nya och allt som är helt nytt för värden utanför. Ljuset i dessa tankar är lika ljusstarka som en vår sol, dessa påverkar känslor med upprymdhet och även våra andra sinnen på sina sett. Så hemligheten med att vända denna tankevärld är först att låta de yttre tankarna stillas så vi kan vända och nå de inte tankarna värdar som kallas för fantasi eller uppfinning. På sett är tankarna två olika sinnen, de inre tankarna som gör oss fria och självständiga, och det andra är det välbekanta yttre tanke sinnet som gör oss fängslade i denna fysiska värld, som vår tro styrt oss i den egentillverkade programvaran som förblindar den inre.Inuti varje människas huvud finns en kronjuvel och det är den mänskliga hjärnan. Vi har mycket mer än 100 miljarder nervceller i hjärnan. Vi ska nu här se hur de olika funktionärerna som finns där i fungerar.
Först delas hjärnan in i tre delar; storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen enligt det traditionella sättet att se.
(Lillhjärnan = Lilit hjärna = Reptilhjärnan )
Storhjärnan består av två hjärnhalvor som är förbundna med varandra genom hjärnbalken. Här fungerar halvorna olika då den behandlar information på ett kreativt och ett logiskt sätt.

Genom tiderna har våra stora ledare velat vilseleda människan med att det skulle vara en manlig och en kvinnlig del hjärnhalvorna representera, av den enkla anledning av att en kvinna inte var logisk och därför inte bör vara maktbenägen och som vetande. Men likt en man har även kvinnan en logisk hjärnhalva och en man även en kreativ hjärnhalva. Det här skedde tidernas största separation mellan könen man och kvinna som pågår än idag. Inse vilken kronjuvel som sitter mellan axlarna på alla människor och sluta kriga om manlig energi och kvinnlig energi för att hävda sig. För att ta ett exempel, så kan även en man vara en bedårande konstnär eller en kvinna ett matematiskt geni, historien är det som avslöjar det. För att återgå till storhjärnan så behandlar den endast olika former av all information. Makteliten har kunskapen och förståelsen över storhjärnans funktion, och därmed drar nytta av det än. Ursäkta mig här, men jag ser att alla har en kronjuvel inte manlig eller kvinnligt och det är nu dags för att den ska tas ut i fullt bruk. Istället för att använda 4 - 8 % av hjärnan, ska hjärnan aktivares till 40 - 80 % under vår livstid nu. Det är en avsevärd stor skillnad, speciellt för våra övriga sinnen lär det bli överraskningar att vänta.
Mellan hjärnhalvorna sitter hjärnbarken, och är den del som representerar ögonbrynet i Horus öga (det allseendes öga) den består till största delen av nervceller och kopplingar mellan nervtrådarnas ändförgreningar som är vår sambandscentral. Här kontrolleras alla våra sinnen, rörelser och språk. Det är nervbanor som skickar vidare information mellan olika områden till det centrala nervsystemet. Där veckningarna i hjärnbarken är extra djup, och skapar fåror som delar upp hjärnan i olika lober som alla har olika funktioner, som är ögonbrynets bakre ände i det allseendes öga. I den främre delen av ögonbrynet sitter vår personlighet, omdömesförmåga och koncentrationsförmåga och vi korttidslagrar vår information här. Vilket är en fördel för personligheten då den lätt kan förändras.
Mitt i hjärnan har vi ett tredje öga som många kallar det ”third ventricle” som är en blåsa fylld med ryggmärgsvätska, västan är din renaste form som tar emot program från just själ och ande. Själens in och utgång är i tallspottkörteln ”pineal gland” som sitter på bakre delen av tredje ögat och på främre sitter hypofysen som just är andens ingång och utgång. Esoteriskt fungerar ingångarna genom chakrasystemet, så att den andliga är de jordnära och går uppåt från basen till mötet i hjärtat där livsenergin tar del av det fysiska livet och det själsliga går ner från kronan till hjärtat, som bildar meningen och tankarna i våra liv. Hur vi nu förhåller oss till den varelse vi är i den kropp vi lever i, är just beroende på hur vi vill minnas saker. Var lägger vi vår energi i för något, hur tror vi, det är just det som skapat de program vi uppfattar. Alltså, hur mycket kan vi se, beror på hur mycket vårt program tillåter oss att se.
Lillhjärnan som sitter under storhjärnans bakre del innanför nackbenet. Härifrån koordineras våra rörelser, vår balans och vår förmåga att agera i vårt förhållande till vår omgivning. Lillhjärnan styr inte själva rörelserna men genom ett nätverk av information från muskler och leder ser den till att rätt muskler används för att utföra de rörelser. I nedersta delen av skallen ligger hjärnstammen. En rad livsviktiga funktioner styrs härifrån av ett nätverk av nervcellsgrupper, som till exempel kontroll över blodtryck, hjärtslag, andning samt reflexer som att svälja och nysa. Lillhjärnan och hjärnstammen är den sjöhäst formade delen i Horus öga. Denna del lever hela tiden vaket i nuet och är en riktigt smart rackare.
Se hur allt ser ut i 3D på  på bild vårt reptila jag.  https://www.zygotebody.com/


Vad är det som skymmer sig bakom ögat?

Någon smart skulle svara hjärnan lite kvickt, men det är faktiskt sant också. Hjärnan är ju som vår processor som bearbetar infon från våra sinnen för att ge oss en bild eller en skärm av information. Här händer en och annan intressant grej som gör att en del ser mer och en del mindre, det handlar om minnen som finns i de vatten vi består av i vår DNA. Minnen är redskapet till vår tro som skapar oss den skärm vi ser och kanske är nöjda med, men som för de flesta utvecklas de med en hög fart. Där i det hela är det två saker som händer som dels kan stoppa upp tillväxten. 

6 enkla stt att boosta din hjrna

Den yttre uppfattningen hur vi tar in den info den bjuder oss på och den inre som kommer från hjärtat i oss, just det ljus som tänder och brinner för ditt fysiska liv till dagen då det släcks. Hjärtat hur ärligt tar vi emot den källas kraft som gav oss gåvan livet i ett tempel av en kropp, en kropp med 248 organ som ska samarbeta. Det är som en liten punkt i hjärtat som öppnar upp för livet, därifrån strålar livsenergin ut till alla organ, även hjärnan som sitter och bearbetar infon som skapas på ett mentalt sätt med vår andning som syresätter vitala delar och skapar det mentala utrymmet. Mitt i hjärnan har vi ett tredje öga som många kallar det ”third ventricle” som är en blåsa fylld med ryggmärgsvätska, västan är din renaste form som tar emot program från just själ och ande. Själens in och utgång är i tallspottkörteln ”pineal gland” som sitter på bakre delen av tredje ögat och på främre sitter hypofysen som just är andens ingång och utgång. Esoteriskt fungerar ingångarna genom chakrasystemet, så att den andliga är de jordnära och går uppåt från basen till mötet i hjärtat där livsenergin tar del av det fysiska livet och det själsliga går ner från kronan till hjärtat, som bildar meningen och tankarna i våra liv. Hur vi nu förhåller oss till den varelse vi är i den kropp vi lever i, är just beroende på hur vi vill minnas saker. Var lägger vi vår energi i för något, hur tror vi, det är just det som skapat de program vi uppfattar. Alltså, hur mycket kan vi se, beror på hur mycket vårt program tillåter oss att se.