Tids rummet
Ja att rum och tid hör ihop, för det handlar om rörelsen. Hur massa rör på sig i höga hastigheter, likt jorden snurrar kring sin axel på 23 timmar och 56 minuter och 4,091 sekunder, sen snurrar jorden runt solen på 365 dygn 6 timmar 9 minuter och 9,7676 sekunder. ”Så det är ett faktum att våra klockor inte går rätt, tycker själv att det är konstigt att en sådan enkel sak inte har korrigerats i den tid vi lever.” Den sederiska året är på så sett 365,256363051 dagar vilket är det astronomer och astrologer använder idag. Härifrån ser vi allt ur åskådning hur lång tid det tar för Solen att vandra runt vår galax ett varv som tar ca 226 miljoner år. Sen finns en tillbakagång rörelse som är ca 26 000 år och det är vi kallar vattenmannens tidsålder vi går in i nu som är ca 2160 år. Så med andra ord är det onödigt att ens försöka uppfinna en tidsmaskin då vi sitter i en enormt stor sådan. Då ska vi förstå att utanför vår galax finns oändligt med galaxer som ingår i en helt egen rörelse. 

Detta är åskådning för att förstå hur tidsrummet den 4 dimensionen fungerar och det är hur också vi ser på det, alla rörelser här tillsammans skapar tid, speciellt den 4 dimensionen som skapats av den bakåtgående rörelsen, som fungerar som ett lock till 5D, men det är den sammanlagda rörelsen som skapar vår tid i vårt åskådande här. Så flera stora rörelser med massa skapar tiden, i alltets rum som Gud skapat.
Det kallas rumtid och är alla händelser som sker ur en åskådares syn.

1à 2à och 3è dimension är dock lätta att förstå. Det som sällan förklaras är att 3è dimension är konstant och inte föränderlig. Ögat kan egentligen inte se 3D utan det vi gör för att förstå 3D är en matematisk beräkning i hjärnan som med hjälp av skuggor kan räkna ut djupet och avståndet till något som finns i den bild vi ser. Det här är vad vi vet om vår 3è dimension.

Läste på internet om den 4è dimension men det är fel ute när de är kvar i rummet, det som förklaras är detsamma som vår 3è dimension. I relativitets teori kallas det för rum tid, här närmar oss sanningen. Hemligheten känner de flesta andligt insatta redan till, som är ”nuet” och är i en konstant förändring. Så 4è dimensionen är tiden som för oss fram. Det lätt att fastna i det förgångna som till hör våra minnen symbolik och den gamla läran. Att gå ifrån nuets gåva som hela tiden bara är, är också det som fördummar oss. Som en magiker eller mästare kan det använda sig av för att trollbinda en människa i dennes 3D miljö, symbolikens historia används som det största vapnet mot människans utveckling. Många häpnar av den gamla kunskapen som exempelvis säger; åh en kanin ur intet, och fastnat i sin förundran där. Kvar blir då hemligheten och symbolen.

 Vad är den femte dimensionen då? Ja det är inte som många tror att det är 5D är en lättare dimension än 3D och liknar inte alls den vi är vana med. Det är hit vi går varje natt och besöker den värden som är en återvändande reinkarnations värld till vår 3D värld. Finns mycket som är villfarelser  på internet om det i andlighetens namn. Men faktum är att du besöker denna andliga värld varje natt. Beroende hur rik din tro är öppnar för rikare drömmar, droger kan föra en in i denna värld också. 5D världen saknar den tid vi har i vaket tillstånd och går i en längre tidsaxel som inte vi kan mäta. Så 5D världen har alltid funnit parallellt med vår värld i 3D.

Vi rör oss i en hastighet som är 2 160 000 km/tim i universum, vilket är cirka 0,2 % av ljusets hastighet. Det är hur fort vår galax vintergatan förflyttar sig i hyperrymden. Men på frågan hur fort Solen går runt i Vintergatan så är det en hastighet på 719 000 km/tim. Den tar ca 250 000 000 år för Solen att göra en galaktisk rotation. Jordens hastighet runt Solen är 107 229 km/tim så nog rör det på sig i rätt hög fart ändå. Den fysiska rörelsen är så levande i sig

Tiden
Den linjära tiden som kallas Alfa (A) Omega (Ω) den tiden som har en början och ett slut i den tre dimensionella världen. Den formen är linjär som är vår självaste livs linje, vi föds och vi dör i denna form, vi vaknar och somnar även i denna form. Den sfäriska rytmen är orsak till denna form av tid som vi ser tvådimensionellt som en klocka.
I utmed att den linjära tiden är sfärisk, har en början och ett slut så är den även polär. Tiden här har ett förflutet och en framtid, på så sätt är tiden i rörelse. Rörelsen är sfäriska energier som går runt i en bestämd ordning i form av flera olika kretslopp, som även dessa är polära i sin sfäriska form.
Det är en gigantisk tidsmaskin som har bildas, av denna komplexa rörelse mönster i denna tredimensionella värd. Denna energi av alla dessa polära krafter utgör just livet här, det som känns så unikt för var och en, alla har sin ålder i detta, sin födelse sin död att vänta och hela vägen som kallas livet. Skapelsen är en enorm stor esoterisk fysiologisk uppbyggnadsverk där allt hör samman.
Tiden vi talar om här utgör ett lock här med sin rörelse, det är så att tiden Alfa (A) Omega (Ω) är den fjärde dimensionen, då den tredimensionella bilden här satts i rörelse. Den energin föds och den energin dör, det är locket till den femtedimensionen, som omvandlar den döende energin till en nyfödande. Alltså en energi omvandlare till en högre frekvens utan fysisk form.
I det esoteriska uppstår det något vi kallar centrumtid här i den femtedimensionen, centrumtid är helt olika den linjära tiden och går därför inte att jämföras på så sätt. Centrumtid är locket mellan den femte och sjunde dimension och är mer som ett förhållande till fokus, mellan det polära, men är mer likt en spiralformad skiva med fokus som vill nå en mitt i sitt utvecklande.
Vi kan känna av den formen av tid när vi har roligt och eller tråkigt. Upplevelsen är att när vi har roligt går den linjära tiden fort och när vi har tråkigt går den linjära tiden sakta. Det är desamma när vi sover så är upplevelsen att den linjära tiden upphört och blivigt utbytt av denna form av tid. Vi kallar det för drömmarnas land som även går att se. Men här är också upplevelsen olika för alla, det beror på hur man programmerad man är i den tredje dimensionens många falska läror.
Rent esoteriskt är femte dimension övervägandet mellan själ och ande och det är därför även det är en tid som vi är här för att vårda.