Mytologi

Vi befinner oss i en tid då sagor, tro, drömmar och mytologi slås samman i nutid, det är som att allt ska ske på en och samma gång, en ketchup effekt helt enkelt. Men vi är förberedda och slipper så befatta oss att bli rädda.
Det är på det viset, att all historia skriv om vart 100´e år, på ett kontrollerat vis, för varje ny Kung skapades ny historia. Historia kommer från History ”His story” hans historia alltså. Samtidigt skrivs allt om av berättarna skräddarsytt för Kungens skull, på samma sätt har det skett under de sista 8 000 åren. Så sanningen om Mytologin är med andra ord blivit dolda, även alla heliga skrifter från fritänkande som skrev de från början. År 100 togs kontroll på all skrift efter Jesu tid, så att läran blev anpassad och kontrollerad.
Man sa sig inte tycka om anarkister de var tjuvar och farliga människor. Hur kommer sig det? Jo det var ändra från Faraos tid och Mose som tog Judarna till sitt förlovade land, men i Faraos ögon var det Anarkister som inte ville rätta sig efter en ledare. Fria gav dig sig iväg till Israel för att få leva i frihet, kärlek och sanning. Israel som också fått ny betydelse i dag, men från början var det ”Is Ra El” som betyder Kärlekens Guds Släckte från början. Fria Kärlekens människor som var Anarkister och det var det som de ”illuminati” Kungarna som ställe sig som vetenskapens Gudar bakom allt som även skrev om olika Mytologiska berättelser till fördel av nya tiden, detta skapade en trons tidsålder med rädslan som ett vapen. Men som jag sa så skrev allt om från århundrade till århundrade fram till 1700 talets mitt, då den nya orden skrevs för World New Order med många tidstämplade agendor i framtiden och om vattenmannens era.


Mycket av vi ser idag handlar om kontroll på fåren där hedarna leder dem, när jag talar om ketchup effekt menar jag en högre kontroll och Juden ska utrotas totalt som den anarkist han från början var.
Det jag menade med allt är att Mytologin är skriven för denna tid inte för en svunnen sådan, den är ämnad att ske, och den sker nu.
Vi kan bara genomskåda den och fortsätta se oss som den fria kärleksfulla människa vi föddes till.
Kärleken kommer vinna i slutänden då det är ämnat att ske. De onda faller som är kontroll.

Merkurius

Merkurius egentligen mytologiskt då?
Enligt romersk mytologi var Mercurius var en gud som ansågs vara beskyddaren för handel och för just köpmän. Mercurius var beskyddaren för en kabal enkelt sagt. Detta framgår av hans namn: latinets merx, "handelsvara", mercari, "idka handel", och mercator "köpman". Men i den grekiska mytologin var hans motsvarighet Hermes som fyllde de upplysta med sina läror, som så nådde ut till folket. Enligt Nordisk mytologi var Merkurius Odin representant som var Guden över Gudarna.
Så tittar man på det mytologiska så talar vi om stora Gudar när vi ser på planeten Merkurius. Det är ett gemensamt energiskt styre, som styr andra, ur ett munda perspektiv.
Ja och hur det funkar ur personligt perspektiv blir då rent kommunikativt, i utmed att vi är styrda i samhället och av just dessa köpmän som känner till principerna för rikedom.