Ur: De kosmiska lagarna
1´a lag A Ω & ∞
Tidslagen: Tiden som är vår fösta kosmiska Lag, till att leva. Den säger, vi ska födas och vi ska dö, vilket också är den nakna sanningen som ingen kommer ifrån. Det är som en skrämmande grundregel till att vilja glömma vem vi är och istället inbilla oss att vi är något annat. Lagen om tiden som vi fått del av, är en stor gåva att vårda, då den innehåller ett växande och vår rörelse i en kropp. Tidslagen låter enkelt men är rätt avancerad att förstå. Det beror på hur vi är programmerade! Är vi programmerade att förstå att vi är en kropp med ett medvetande, kan vi bara förstå den linjära tiden.
Men om vi programmerat oss med att vi är ett medvetande, som besöker denna kropp en tid, så har vi ställt oss över den linjära tiden, där har vi en tidsenhet som är centrumtid som står för det uppstigande mentalt inom oss. Den tiden är spiralformad och går mot en mitt inom vår egen upplevelse, där står vi alla i olika tidsspeglar utväxlat i olika spår. Men alla går mot ett mitt i denna centrumtid, som det ligger ett medvetet val bakom.
Det vi alla vi har gemensamt är den linjära tiden som ger oss våra fysiska möten och bringar kunskap, men tack vare centrumtiden blir våra upplevelser så olika för oss alla. Centrumtiden innehåller visdom och står över det polära som kunskapen bringar. Det är för att programmet sitter bara i det linjära samt att vårt ursprung och vår anledning till varför vi finns här ligger i centrumtiden. Detta är den första kosmiska lag vi har, som behandlar alfa omega och centrum inom oss.

Se: De kosmiska lagarna
2´a lag ꙰
Mentalism lagen: Att vara mentalt medveten innebär att man har tankar, känslor och minnen som är förbundet med kroppens sinnen. Medvetande är det som för samman sinnena och elementen till en helhet, som också representerar hela kosmos som helhet. Så allt liv är olika former av mentalt medvetande och allt liv är betraktare ur olika medvetande nivåer från alla vinklar, och på så sett syns allt ur kosmos mentalism öga.
Låt inte namnet skrämma dig eftersom det är en mycket enkel lag. Det säger att allt är i uppfattningen och jag vill bryta ner det lite, för att vi på den andliga vägen kan bli ganska misstänksamma mot tanken vi har. Vi kanske tänker i termer av ego uppfattar eller den del av oss som tycker att det är skilt från mentalism Guds öga, men om vi faktiskt börjar tänka i termer av att upplevelsen är medvetande och medvetandet är allt som finns och medvetandet är det som skapar vår verklighet, kan vi börja förstå hur vi måste leva i enlighet med den sanningen.
Välden är uppbyggd på polärt vis utanför oss så när olika polära krafter träffas bildas det frekvenser som syns i mentalism lagen. Vi har en egen mentalism inom där vi sammanför poler. När dessa två krafter möts, tanken och känslan, skapar vi en frekvens med dessa, det är där vi verkligen skapar ifrån. Det som hålls i sinnet är vad som faktiskt skapat vår verklighet.
Utgår vi från att vi är ett större gemensamt i ett helt allt, höjer vi automatiskt vårt medvetande nivå, där ligger förlåtandet som en frekvens, då vi ser allt ur annan syn, förlåtandes gåva är förstånd. Kvantfältet är att allt är en del av ett medvetande. Enligt min förståelse är detta Guds öga. Vi höjer oss själva till den nivå vi vill vara i mentalt. Det är vår andra kosmiska lag vi har mentalism.

En: De kosmiska lagarna

3´e lag ۞

Språk lagen: Kommunikationsslagen säjer, så som inom så och utom. Vilket betyder att alla är budbärare från det vi tror på eller vet. Språklagen innehåller uppfattning om sanning och falskhet, förstånd och oerfarenhet. Faktum är att vi kommunicerar med Syn, Lukt, Tal, Känslor, Tankar, Intuition, Hörsel, Minnen och med Kropp i vårt språk. Vi är kommunikativa varelser på alla nio nivåer. Men vi har blockerat det kommunikationsflödet, vanligtvis på grund av vår ovärdighet. Det är en form av rädsla och skam som hindrar fullt flöde ut, till att våga se Gud helt avklädd. Det handlar om ett ärligt sant hjärta med mod, kärlek och frihet.

Fortsättning kommer på 3´e lag

De: De kosmiska lagarna

4é lag कर्म

Karma lagen: Handlandets lag en så kallad lag om orsak och verkan. Säger även: så som ovan så och nedan och så som inom och utom, allt i ett. Det är mycket som ligger i denna lag. Som ovan betyder så nedan att det finns det oändlig mentalism som försöker kommunicera med oss, eftersom vi är det och det älskar oss och det vill att vi ska veta svaren på vårt liv. Men oftast blockerar vi det eftersom vi tycker att vi inte är värd mer. Som inom, så utan betyder att det du ser i den här drömmen, den här världen runt dig, stämmer överens med hur du tror på den, och kommer ihåg att allt är rent medvetande .

Så vad du än håller inne i dig, oavsett vad du tror kommer att överensstämma med det du ser tillbaka till dig själv. Det finns faser i detta allt det händer inte nödvändigtvis inte allt på en gång. Vi förändrar inte plötsligt vårt tänkande och ser en välvillig värld. Vi börjar med att vara villiga att sätta av dom. När vi börjar överlämna bedömningen om det goda eller det dåliga, att "det här är bra för mig" eller "det är dåligt för mig", börjar vi flytta till ett mer föreslagbart och öppet tillstånd.

Vi börjar inte med att bara se bättre saker hos andra människor, vi börjar bokstavligen ta emot bättre saker från andra människor och från hela världen. Detta är en riktig tvåstegsprocess och det är en kraftfull sak att gå på i den resan med att överlämna bedömning av gott eller ont.

Från den platsen börjar vi bygga en verklighet utifrån vår tro som nu är domsfri och därför inte rädd och därför skjuter vi inte ut en rädd historia. Vi kan ta emot en välvillig och kärleksfull värld tillbaka till oss.