Syftet med livet är inte att vinna.


Syftet med livet är att växa och dela. När du kommer för att se tillbaka på allt du har gjort i livet, kommer du att få mer tillfredsställelse av det nöjet du har fört in i andra människors liv än du kommer att göra från de gånger du överträffar och besegrar dem.

Tänk att vi har den fria viljan att välja, det är den mest sagolika känsla man kan ha, är att vara fri. Jag är så tacksam för allt som har fört mig hit, där jag är idag. Men det var mycket inre arbete som jag gått igenom på denna väg, för att inte tala om att avprogrammera all skräp som satt i vägen för synen.
Så vilsen jag som var och lät mig påverkas så fantastiskt mycket, men det utan karta och kompass till livet, så vad kan man mer då begära. Föräldrarna och alla andra var bara vilsna får, i denna värld. Klart att man programmerades till ett får också, utan den fria viljan.
Tog lång tid att hitta rätt, ut ur denna mentala labyrint som gjorde mig till ett får.
Jag måste faktiskt säga det är sagolikt att vara en fri människa, att se ljuset i Guds ögon, höra rösten tydligt är fabulöst vackert. Det var värt allt arbete som livet bjudit på för att få ta del av.

Jag föreställer mig en värld med kravlös kärlek mellan alla människor. De flesta säger nog att jag är en drömmare, men faktiskt är det just det jag inte är. Min föreställning om kravlös kärlek är faktiskt det som händer just nu.  Trots all den kaos och med alla motsättningar vi ser idag, är det kärleken som gör en stor förändring av världen just nu. I love it.

Kärlek 

Kärlek. Den kära leken vad är det för något, jo det är ju leken som håller oss kär. Man säger du ser guldet ur ögonen så länge det behagar dig. Tja, man kan faktiskt säga att kärlek är ett begär som både har ett yttre och ett inre ego som  stävar efter uppfyllelse. Om man kikar lite närmare på det finner vi två mycket stora olikheter. Den första är att ge med förväntan att få något tillbaka och den andra är faktiskt kravlös.
Skillnaden är enorm här i kärlekens namn. Så att förstå hur dessa energier ter sig i en andlig utveckling är invecklat om man vill förstå allt, men det är inget som behövs för att uppnå det önskade andliga tillstånd man går mot. Spännande faktiskt hur det ska se ut, nu när alla får smaka av visdomen och förstå skillnaderna som separerade oss och hur den helande energin sagolikt spridit sig vidare till djur och natur.


Vad är skillnaden med att vandra i ljuset eller mörkret?

Svaret är ganska enkelt, men det är inte ett svar de flesta vill ha. Så många vill gärna vinkla svaret och hamnar här i en sorts gråzon. Att stå i en gråzon är inte att vandra med ljuset. Att vandra i ljuset, kan vi bara göra med hjärtat, att vilja ge, utan att ha något tillbaka eller att tjäna på det med egocentriska handlingar och ord.
Alltså är svaret: att ge kravlös kärlek är att gå i ljuset. Att vilja tjäna eller kräva för sitt egna syfte är desamma som att vandra i skymningslandet eller i mörkret.

Källan i mig.

Källan är en outtömlig kraft i mig som viskar tankarna och skänker mig känslan som bygger minnen i min mentala varelse. Källan består av de fyra elementen eld, jord, luft och vatten. Vilka är just tankarna, känslorna, det mentala förståndet och minnena . Källan skulle man kunna säga är ljuset i att förstå vem jag är och finns som en punkt i hjärtat på mig. Det är en pytteliten punkt som ser till att jag har kontakt med min unika källa.


Inuti oss

Inuti var och en av oss finns det en gnista av ljus som kallar på oss från den djupaste platsen inom oss, där vårt liv uppstår. Det liv och rörelse som finns i vardagen, kan ha suddat ut det inre i våra sinnen. Varje gång vi tittar på våra barn inom oss, så är det som vi glider ur mörkret och rör oss djupt in i centrum av våra hjärtan till ljuset. Att ge näring åt sitt hjärta är att vara däri och vårda sitt inre.


Tacksamhetens lov

Tacksamhet är något man inte kan lura till sig. Det är en känsla som oftast kommer när vi plötsligt ropar halleluja för att det sprudlar av tacksamhet i oss när allt är bra för oss. Nästa stund kommer våra sju dödssynder att ta död på det. Dock finns det en nyckel här att ta till sig, som är förståndet över vår självutveckling. Förståndet ska upp till den nivå som gör att vi verkligen förstår att allt är perfekt skapat. Det låter kanske lätt men det kräver fotarbete av oss, då tacksamhetens känsla inte går att lura sig till. Fotarbetet är att affirmera just över lyckan att känna tacksamhet, samt se hur vårt högmod är inställt på för kanal. Samma med de andra sex dödssynderna. Vi behöver stilla känslorna av de sju dödssynderna. Jag ser dessa dödssynder som sju pendlar som skapar känslor inom oss, som vi bör förstå oss på om vi önskar känna evig tacksamhet. När vi arbetar med oss själva och vårt inre kommer vi här automatiskt känna mer och mer tacksamhet.


Det oförstörda barnet är absolut rent ljus. På vägen blev vi separerade från Ljuset, som var en oändlig kraft med essensen av villkorslös kärlek. Nu är vår mest grundläggande önskan att återansluta oss med ljuset, källan till allt inom oss. Det är bra och helt. Vi gör detta genom att lära oss att dela med andra, särskilt med vår vän så att vi blir som Ljuset självt vars natur är villkorslös delning av ljus.

Säg: Jag är fri, vet hur blodet i kroppen är fyllt av glädje och lycka nu. Känn även hur alla senor i kroppen släppt taget om världsliga ting, nu helt utan spänning. Mentalt hör jag det livsnödvändiga begäret tala sitt eget språk inom mig. Jag är tillmötesgående för all den kärlek det inre vakna barnet strålar ut från mitt hjärta. Jag tar emot livet som en gåva och känner mig pånyttfödd i varje nu, jag är så tacksam för livet. Jag tackar min unika själ och den heliga anden för allt ni ger mig här i livet.


Förlåtandets portal sitter inom var och en.

Denna portal är gränslöst stor att uppnå under livets skeenden. Vi får förstånd i ljusets form som skapar visdomen inom oss. Ju mer gränslöst förlåtande, ju större förstånd. Det är även grunden för vad som kallas visdom och dess förstånd, det sitter i hjärtat inom var och en av oss.

Där i hjärtat sitter ett litet klockspel som just sluter samman förlåtandets portal, det består av sju pendlar inom hjärtat som öppnar upp för källan själv. Dessa pendlar representerar Högmod, Girighet, Lust, Avund, Frosseri, Vrede och Lättja. Detta speglar vår livssituation och talar om vår öppenhet. Förlåtelsen till allt runt omkring handlar om vår egen livsstil, allt går hand i hand. Det är en process som även vetgirigheten inom oss triggar igång, förlåtandets enorma portal, där även girigheten får ge vika till slut.

Den sagolika delen i hjärtat, som började som en liten punkt av förlåtande där lite ljus glimmade in med förstånd som blev ens visdom. Punkten i hjärtat som växte i storlek och blev mer förlåtande med högre förstånd. Blev till slut så stort att förståndet inrymmer allt levande. Alla dessa svar finner man där inom sitt hjärtas ljus, man kanaliserar källan direkt. Här finns alla änglar som dansar leendes mot oss, alla demoner under oss som vill bli förlåtna, alla vill vi bli eniga. Se inte det polära som separerar utan fokusera på enhet med frihet i fred och kärlek.


Låt oss säga att ljuset är tanken, och mörkret är avsaknad av den. Solen skiner över alla men vissa får klarare ljus och tankar än andra så hur fungerar det att stjäla ljuset från andra som lever i ett större mörker? Det är något som gjorts lång tid med spridning av falsk lära och kunskap, som tills idag har eskalerat till något vi kan kalla total vilsenhet. Frågar vi den som vi tror har en karta och kompass till oss så svarar den sanne profeten att den kartan och kompassen bär du inom dig.
Vad var det som gick snett från början då? Jo något fick oss att tro att vi skulle finna sanningen utanför oss. Tex. skolan, vi började tro på det som sades, likt livet lite fundersamt. Det blev även den programvara som styrde oss senare i livet. Detta är konsten att stjäla visdomens ljus.
Du har ditt eget ansvar för din andliga friskrivning. Vi kan verkligen vill hitta hem ifrån all villervalla runt om oss och allvarligt tro på det som finns inom oss. Vi är verkligen sanning och består av kärlekens ljus. 
Se dig själv och bara var där. Kallas att vara hemma!


Ljuset skiner nu inifrån, känn kraften ur kärleken däri, lika fri som en fågel. Det sagolika som nu sveper runt om oss med själ och ande i en underbar dans. Förståndet över livet som hör tonerna i en vers, som talar änglarnas språk inom, har nu vaknat. Det öppnar ögat som ser dagen gryr, förtrollande blickar som ser det nya överväldigande i detta nu.
Gör detta nu till den bästa dagen i livet.
Gå med ljuset inom dig. 


Många bär på en stor längtan efter kärleken, om att hitta den rätta. Men hela världen är komplex nu och vilseledande. Så de är många som kommer på, att det är något fel, vi måste hitta vår soulmate för att allt ska bli rätt. Jag säger grattis till alla lyckliga. Men jag tror inte det var det ni sökte, i utmed att vi växte upp i denna värld, där vi hade familjen som vår bas, med en mamma och pappa även kanske syskon. Så i denna världsbild ser vi familjen som bas och vet inte så mycket mer så. Programmet vi bär på i detta liv stöder inte tidigare liv i de flesta fall, där av är det lätt att tro att det är den äkta hälften som vi längtar efter. För det är så vi refererar i våra minnen.
De flesta har fått en stor längtan som är mycket stark, dock är den mer lik att hitta hem, till alla själsvänner, likt en stam med större själsfamilj, en större kärlek helt enkelt, då det är gamla minnen som gror och dessa kan lätt misstolkas bland många. Men det är svårt att sätta ord, på en längtan som man inte fått upplevt i detta liv.
Hitta din stam de du tycker om, det är den tid vi lever i, att komma samman och leva med naturen, då vi finner all kärlek där automatiskt.


Kraften ges till den som kan konsten att handla med kraften. För att nå denna kraft måste kontrollen släppas helt. Kraften är kontrollerad i sig själv och växer med vårt handlande. Kraften kommer i en förlåtande form och kan bara tas emot på frikännande sätt. Jag talar om kraften som flyttar berg.
Tanken som är skapande på mer en ett vis, är den som bör kanaliseras rätt, även för vårt välmående.
Ord är de rikas rikedom. Kunskap är kraften i orden, medan visdom är sanningen.
Universums alla vägar är många, så kunskap kan vara vilseledande för vissa och rätt för andra, det är bara sanningen som är större bakom det duala synsätten. Man brukar säga att kunskap kan mätas linjärt medan visdom är mer centrum baserad.
Så vad exakt vad vi tänker är mycket avgörande, att se sina egna tankar och ha förstånd att förändra dessa till sin egen önskan och utan att kontroll på handlandet, mer likt att gå i dess flow.
Det är på så vis vi har skapat våra liv, men med vår tro på oss själva och med vår tro på livet, vi försätter oss ofta här i ett mörker.
Mörker existerar i den polära värden med ljuset som motsatts, kunskapen står här i en mätbar variabel mellan + och -. Det är något som tycker gott eller ont, något som kallas för en trasig kruka. Det är för att det är i minst två delar och inte är helt som visdomen är. All kunskap bygger på dualt synsätt som skapar duala tankar och på så sett svängande känslor. Visdom som du bara hittar inom dig själv, är det ända heliga som kan konsten att skapa. Du har här kraften att välja tryck på on.