Vaket att se vad som finns att se

Det finns många sätt att se, det mest vanliga vi gör är att titta, men det är inte att se. Vi kan åskåda världen med våra två ögon på flera sätt. Ett sätt är att finna fel och ett annat att finna skönheten ur den, åskådandet står alltid för var och en. Vi kan även se inom oss genom flera olika perspektiv, bland annat genom tredje ögat. Det är känt att även det kan användas på flera sätt för seende. Så att se det som inte syns för alla är även sammankopplat med vår tro om vad som finns att se. Det sägs att vi tror på det när vi ser det men så är det inte för när vi ser det vi inte trodde på så tittade vi bara på det och står häpen kvar. Det är mer likt ett trolleri när magikern tar upp en kanin ur intet. Ögonen är ingången för att ta emot ljusets bild som vi faktiskt har förmågan att projicera tillsammans med vad vi tror på. Men eftersom vi är människor så söker vi hela tiden också efter att få ”lägga klart pusslet”. Tänker direkt på att vår tro är vår rikedom för våra sinnen och visar hur öppna vi är. Att se kan göras ur en domarens ögon med ett dömande eller så kan det ses med ett förlåtande så förståndet träder fram. Allt som sker är perfekt skapat för var och en.

I AM
  • Kärlek
  • Fri
  • Levande
  • Frisk
  • Hemma
  • Stark

Andligt uppvaknande

Den tid vi lever i är ett andligt uppvaknande för hela mänskligheten, men det finns mycket starka krafter här som håller oss tillbaka i sömnen. Metoderna är många som används och det är endast de vakna som ser metoderna som förslavar sinnena för de stora massorna. Det är ändå en mycket helig tidsålder vi beträder nu och för de vakna är det av stor vikt att följa dess flow.

Dock finns mycket felaktig andlig information som sprids ut av en dolda makten, just för att just vilseleda många andligt uppvaknande, som ännu inte än förmår att se själva och som lagt sin tillit i sin guru, böcker eller vad vi kallar vår källa för.

Livskällan finns inom oss själva och inte utanför oss. Jag ska göra allt för att beskriva sanningen. Så läs även mina texter som vägledande in i dig själv till ditt sanna ljus, som en egen mästare utan någon guru och att våga vara dig själv.

Så ta tid på dig här då det är mycket att läsa, ta in och sedan släpp det. Allt detta är inte för att lära dig andliga kunskaper, utan istället börja minnas vem du själv är. Du får veta allt för att du minns allt du behöver i varje stund, som ett mentalt flow med tankar, känslor och minnen. Ja, en del kan redan vara där, som sanna vägledare som visar på din väg till ditt eget hjärta. Jag föreställer mig i vart fall en värld med kravlös kärlek mellan alla oss människor. De flesta säger nog att jag är en drömmare, men faktiskt är det just det jag inte är. Min föreställning om kravlös kärlek är faktiskt det som händer just nu, med allt det kaos och med alla motsättningar vi ser idag. Frihet och kärlek är det som gör en stor förändring i världen just nu.   Så håll till godo.

SYFTET MED MÄNSKLIGHETEN

Först vill jag säga bakom varje syfte finns en skapande tanke och denna tanke, är just Guds egen tanke varför vi finns. Guds vilja är att få uppleva sig själv. Därav skapade Gud människan som en avbild av sig själv med tid och rum här på Jorden. Visst allt är mycket större än så, då skapelsen startade för eoner sedan. Gud skapade först alla änglar och mycket annat men för att förstå syftet måste vi förstå att vi inte är ensamma i universum. Det finns miljarder miljarders kulturer av olika sorters liv där ute, skapelsen är enormt stor och här tappade vi lite fotfäste över den kärlek som skapelsen skapades med. Gud såg ett universellt krig som pågått längre än 100 000 000 000 år. Gud utropade fred genom sina väktare från universums alla hörn. Hopi kallas de och är röda små varelser som ser ut som oss, men har existerat under en eon. Hopi som också betyder fred började med att skapa ett kontrakt, ett kontrakt så att säga i mänsklig form, mellan de krigiska egon och alla kärleksfulla harmoniska varelser. Detta kallades gott och ont i processen. Det togs ett beslut att  samla all Guds kraft via allas olika varelsers typer av DNA molekyler i hela universum, för att skapa hjälpen för universum att bli fredligt. Därav skapades människan efter Guds avbild.

 Så det tog fart för ca: 300 000 000 år sedan. Då startade livet här för oss på Jorden med reptila varelser .
Detta pågick i 235 000 000 år för att just skapa den första Människan Lilit, som var en samling av alla reptilers DNA. Lilit som blev enormt stark, smart och egocentrisk. Arvet vi fick av Lilit, var just lillhjärnan, ryggraden och tredje ögat. Så även den reptila delen lever fortfarande inom oss, med dess DNA av allt det reptila som existerar. En början av Människan tog form då Adam och Eva skapades, med en manlig och kvinnlig del inom oss som är vänster och höger hjärnhalva. Anledningen var att skapa det duala i beräknandet och det konstnärliga vackra. Detta existerade långt innan, från andra platser universum, där en molekyl av varje DNA från alla duala varelser i universum samlades in för att skapa Adam och Eva eller så att säga Människan. Allt gick i många steg innan människan fått alla sorters DNA ur Universums varelser. Många olika utomjordiska varelser deltog i skapelsen för att få till en Människa som var Guds avbild. Så syftet med att vi är här, är just att skapa fred i Universum med kärleken i Guds namn. Men vi måste börja hitta freden inom oss först, för att det ska bli resultat. Den tiden är nu! Annars är vi bara kopian av den oro som existerar utanför oss, på så sätt själva blir som det krig som existerar därute. Skillnaden är att vi kan förändra det inom oss, då vi äger mycket mycket mer som Guds avbild. Jag ser mig själv som det kontrakt som jag skrivit under med min kärlek, som en penna inom mig skrivit under. När man väl är där, då vet man bara resten och där börjar vi agera som det stöd som våra förfäder ber om.

Det finns många versioner varför vi existerar. Min innehåller dock helheten och får alla pusselbitar att gå samman. Men var och en väljer vad man tror på.

Här är en del av min version.
Leif Rot
Sä här ser det ut när planeterna följer Solen.

DET STORA SKIFTET
JAG VET ATT VI ÄR PÅ VÄG IN I ETT MYCKET STORT SKIFTE, DÄR ALLA FÖRÄNDRAS OCH KOMMER ATT SE EN HELT NY FÖRESTÄLLNING OM EN VÄRLD MED JUST KRAVLÖS KÄRLEK.

Förändringen gör ont inom oss för att vi måste rasa ända ner i botten av problemet innan vi kan se detta. Hur det går till får alla uppleva inom en överskådlig framtid. Om ni inte redan varit där.
Problemet är hur vi värderar allt runt oss, pengar, saker, natur och människor. Idag har vi en värdegrund som stöder den värld vi lever i och det är den som förändras nu med stormsteg. Vi har förstått att något är fel och nu söker vi efter sanningen.

Visa män och kvinnor har genom alla tider sagt samma sak, roten till allt ont är pengar och det är sant att det är så. Kravlöshet och kärlek kan inte värderas i pengar.
Att älska pengar är det vi lärt oss som små. Pengar är något som vi värderar mycket högt. Det är gudalikt med pengar som skapar makt, kontroll och skillnader mellan oss människor. Så att det är något ont vi valt att älska, det har de visa rätt i.
Min föreställning är ingen dröm utan en verklighet vi lever i, den är bara mycket svår att ta in i hjärtat just nu för många. Men jag vet att alla kommer dit av dem som överlever skiftet som börjat ta fart. När vi börjar förstå hur vi värderar allt och förstår att pengar är redskapet för vår värdering, då vi kan se vad vi verkligen önskar oss själva och vår jord. Orden är just kravlös kärlek vi önskar oss och kommer att få ta del av till slut.
Pengar eller värdesystemet kommer helt att försvinna när konsekvenserna blivit så stora att vi inte längre vill ha detta system. Kärleken ska vinna, tro det. Tvivla inte för tvivlet dödar dina chanser till att uppleva det vi ska få uppleva.

VAD ÄR VISDOM?
VISDOM KAN MAN INTE FÅ GENOM BÖCKER OCH SKOLOR, DET MAN FÅR DÄR KALLAS KUNSKAP MED LÄRA OCH FÖRSTÅELSE FÖR ETT ÄMNE. IBLAND KOMMER DET EN INSIKT SOM FÖR ETT ÖGONBLICK GER LJUSET FÖR ATT SE IN I SIN EGEN KÄLLA. SÅ FORT DET ÄR ÖVER VILL MAN HA MER. VISDOMEN LIKSOM FLÖRTAR MED EN.

Visdom är något som finns inom var och en, det är ens egen inre urkraft som står i kontakt med källan. Där lyser alltid visdomens ljus i ett konstant varande.
Jag brukar ofta säga, de flesta går till brunnen för att hämta sitt vatten, medan få går direkt till källan.
Skillnaden är mycket stor på dessa två vägar, då ena söker svaret inom sig och den andra utom sig. Det är två helt olika vägar att gå i livet och man kan inte gå på båda, då går man ju bara fram och tillbaka. Den vises väg och den skolade vägen kallas det. I livet idag tvingar vi barn att gå den skolade vägen för att bli den rollfigur som är passande, få en titel och bli något. Lätt att gå fel från början av livet. Därav finns det inte många visa personer som gått sin egen inre väg idag. Kunskapens och lärans väg är lång och saknar en ände. Att ta kontakt med det man har inom sig, där också sanningen existerar, det är inte så svårt. Visdomen och svaren finner du inom dig själv, men du måste tro på och handla så att det verkar i ditt hjärta . Man kan kalla det den förlorade hemligheten, som finns där inom oss och har svaren på allt.

Skarabén ur den 
Egyptiska mytologin
Andliga hemligheter

Har tänkt på att finns så många olika påstådda hemligheter begravda i det astrologiska, mytologiska, Tora, Bibel, Kabbala och olika andliga principer. Hur djupt vi än går in i dessa ämnen når vi aldrig en botten på det, likt att efter mycket möda i sökande är hemligheten mörkad eller borttagen ur ämnet. Så vad är hemligheten då? Jo det är självaste grunden som är rubbad i det hela, grunden är elementen jord, luft, vatten och eld. Många vill blanda in fler element i detta men jag har mycket goda grunder att inte göra det. Så de som vill blanda in metall som eget element så talar jag om jord och olika tillstånd som den har. De som vill blanda in eter säger jag luft som ett tillstånd där. Nåja, för mig handlar det enbart om att lära känna de fyra element vi har, med alla dess tillstånd och vad  nu dessa är. Här fann jag åtminstone den levande hemligheten om vad själ och ande är och hur jag består. Så att säga pusslet blir klart så här, med de fyra elementen och dess kvalitéer. För mig är det hemligheten på alltet och livet. Som en magiker säger; såsom ovan så och nedan.

En bra fråga: När blir svenska folket väckt?

Att vakna är ett processarbete som innebär att först avprogrammera sig från samhällets sömnpiller sedan att börja se sanningen som oftast är chockartad när uppvaknandet börjat. Det kan ta lite tid att anpassas till det innan chocken lagt sig. Här kan man fråga sig  varför andra agerar som de gör, utan att se sig själv. Det är att vara nyvaken och chockad över värdens tex. slaveri och ondska. När chocken lagt sig och vi har vänt blicken åt annat håll, inåt att se i sig själv, den nakna sanningen där, hur vaken är jag? Jag kan med handen på hjärtat säga, jag är inte vaken men jag vaknar lite mer varje dag. Jag ser inte det som en tävling mellan mig och andra. Det handlar faktiskt bara om mig själv och min väg. Det är lite likt de fakta, att vi ännu endast använder mellan 4 – 10 % av hjärnan.
Jag tror inte att alla kommer vakna i Sverige till den nivå jag antar du menar med frågan. Många lär sticka (dö) innan. Däremot ser jag att ett stort antal är på god väg i Sverige och det astrologiska säjer mig, det är först till okt 2025  som uppvaknandet skett till största del. Därefter kommer det att ta 10 år astrologiskt innan kärleken vunnit sin kraft och vi kan uppleva hela den nya sagolika eran. Jag lägger min kraft på att väcka mig själv, det är mitt eget ansvar i livet.

Manlig & Kvinnligt

Hur mognaden i det manliga och kvinnliga ser ut måste vi ta in och se på all prägling som skett genom årtusenden. Hur exempelvis mannen som var rädd för den kvinnliga styrkan och kuvade kvinnan under mycket lång tid. Det skapade stor obalans som påverkade alla. Men 1982 började stora förändringar som pågår än, där allt vände och kvinnan börja ta större plats igen i världen. Detta är den nakna sanningen om hur vi fortfarande försöker balansera denna könsdominans. Om vi inte går in i oss själva och ser hela denna spegel inom oss, när vi vill söka balans, fångar vi istället upp omvärlden inom som ännu är obalanserad. Den energi vi då ger ut är just en kuvad energi. Bäst är att helt gå in i sig själv och förena båda hjärnhalvorna med varandra i ett äktenskap för att bli hel människa som fungerar meditativt. Då kommer vi in i det heliga där vi är ett. Först då ger vi ut en energi som handlar efter den varelse vi verkligen är.

Att vinna har blivit ett tillstånd av medvetande, för vi vet vem vi är inom oss. Är vi villiga att ge livet inom som betyder något extra? Är vi villiga att uppleva denna dyrbara möjlighet som kallas livet? Se, andas, lyssna, känna, dofta och vara mental. Gör det genom att vara här och nu samt tänka rätt och att känna nåden.

Vi har fått utrustningen vi ska bära på under en tid framöver, så det är hög tid att ta av sig gamla roller som inte passar in. Det är bara för att det nya ska passa oss bättre utan några skavsår.

Vågen vi nu surfar på är just en skräddarsydd våg för var och en, men ändå gemensamt globalt. Man kan säga att vi alla har varsin surfbräda vi balanserar på, just nu i toppen av den högsta vågen någonsin. Det är nu lär vi oss att känna vågen och dess storlek, samt intar det nya medvetandet och rättar här vårt förstånd.


Alla vi är olika alla har sin egen väg att gå. Det är faktiskt lite som Buddha sa: ”När du går på din väg och möter mig, så döda mig”. Han sa det för han är unik och du är också unik, i era olika essenser och för att alla har just sin unika väg att gå. Likaså är det med vad vi kallar läran och hur att sprida den. Jesus sa, ”Det är bättre att kasta barnen i havet än att vilseleda dem”. Vad han menade var att inte sprida falsk kunskap. Hur man vet om något är falskt märks inom våra hjärtan och med det ljus som vi sprider omkring oss i våra ord. Med tanke på att vi alla är olika passar inte formen alltid in för de ord vi använder, hos de vi försöker hjälpa. Vi når oftast bara en liten grupp som känner likadant som vi själva gör.  

Tänker på det Gud sa, du ska inte hava andra gudar jämte mig. Det är något som även gäller halvgudar, gurus och helgon. Det är så lätt att sätta någon annan på en piedestal när någon vackert sjunger ut visdomen ord. Det är inte någon annan vi ska hedra. Vi ska lära oss att bli det vi är ämnade för och fullt ut lita på vår egen unika essens inom oss själva. 

Det finns massor av energier med olika essenser som omger oss, som vi egentligen inte vet hur det ser ut. Redan för många tusen år sedan gjorde vi det förståeligt med bilder och symboler som vi även namngav. Vad en ängel, en själ eller ande är med sina unika essenser, finns det oändligt många benämningar på. Kärt barn har tusen namn. Att kanalisera dessa innebär att ställa sig själv i dess olika energier. 

Vi kan även göra så med Kristusenergin eller med Buddikenergin. De har även många olika namn tillskrivna sig men som är desamma. Det handlar inte om att vara beläst i varken Bibel eller mytologiska sagor eller annat, allt handlar bara om en kontakt, först med sig själv och sedan med energin som står en närmast hjärtat.

De flesta ljusarbetare har nu fått kännedom om sin väg, men inte hela sträckan. Det finns vissa förklaringar till varför vi inte ska se allt 100 % klart. En av dessa är att framtiden inte är utstakad själv, till vad allt som ska bli. Det finns bara hållpunkter i Akashakrönikan. Men vi måste hålla starkt om vår tro med den framtid vi önskar oss. Det är vår gemensamma önskan som är fjäderpennan som skriver framtiden i Akasha självt. Även för en ljusarbetare kan det svänga rejält mellan mörker och ljus, detta är något som berättas för oss och korrigerar oss till gemensamma föreskrivna punkter. Vi lär oss hur vi ska använda vårt språk när vi möter mörka energier. Vi lär oss släppa taget om det som varit och vi lär oss hur vi ska möta framtiden. Det svåra är att förstå allt som händer. Vi tyder orättvisor fortfarande på ett dömande vis och så länge vi gör det står vi själva mellan ont och gott. När vi är i den världen där allt är polärt kan vi bara känna hur det är att älska och att hata, tycka bra om och tycka dåligt om och så vidare. Men är vi i oss själva och lyckas se allt för vad det är ser vi en kär lek, den kan vi känna igen som något gudomligt inåt i oss som en kravlös kärlek som är större än allt annat.


Det går inte att forcera dörrar om man inte har rätt verktyg.

Jag upplever ett stort uppvaknande för många, tycker att man kan läsa om det hos många här. Dels handlar det om att just sprida sitt eget budskap inom och inte bara dela andras budskap. Inget fel med att dela budskap, för det är ju något man tror på själv. Men det jag menar är att fler och fler börjar dela sitt eget som de bär på inom sig, det gör mig glad rent andligt. Däri ser man ett uppvaknande hos många som faktiskt är otroligt vackert att se. Tack alla som delar ert hjärtas kraft.

Att utvecklas andligt handlar också om att öppna upp de låsta dörrarna vi har inom. Det är lätt att fastna på vägen och bara se andras sanningar. Men det finns många redskap för att öppna dörrarna. En av de största är att våga säga och skriva om sin egen sanning. Visst är det svårt att göra det, då det ofta skapar motsättningar hos många andra. Kanske det kommer någon och lägger sig i som tycker olika, fastän detta utvecklar och låser upp dörrar inom. Det handlar just om att acceptera varandra för vem vi är, då alla har en unik essens. Det är just det som är vackert att se, likt en blomsteräng för den som ser.


Eden är "en ed" att avlägga inom sitt hjärta. Det onda och det goda bor i egot, egot som betyder jag. Egot bor i den yttre världen som är runt om kring oss. Det vill alltid ha något där och identifierar sig med det, men är aldrig nöjd. Jorden själv är inte ond eller god. Det goda och det onda balanseras mellan vad egot känner, ser, hör, smakar på och luktar på. Handlandet på tankar och känslor har skapat den värd vi lever i och tror på. I den världen finns du och jag. Några av oss häpnar över människans dumhet och oförstånd.


Hjärtats pilgrimsfärd genom livet börjar först när vi lyssnar på dess inre röst. Att gå den vägen består av livets största utmaningar. Pilgrimsfärdens första tecken är en känsla av att söka sanningen, att sedan börja lyssna på den är dock lite svårare. Låt mig förklara varför det är så svårt att höra sitt egets hjärtas röst. Känslan börjar med att kalla på oss om vad meningen med livet är, så alla frågor om det dyker upp i våra tankar. Första felet som många gör här är att sökandet börjar i böcker istället för i sitt hjärta. Vi fyller oss med denna bokkunskap, utan att förstå att vi redan i vårt första steg gått åt fel håll. Kunskapen som vi hämtar in där börjar vi tro på. Samtidigt triggar vi våra tankar mer och mer att söka sanningen ännu djupare genom ännu fler böcker eller någon guru. Vi lyssnar helt enkelt för mycket på de som gått före oss. Resultatet blir då att vårt eget hjärta har tystnat och vägen blir där livslång och utan ände. Där finner vi oro och rädslor.  

Vår tro har på så sätt stängt våra inre öron och det inre seendet som vi då aldrig får uppleva. Tron har istället triggat tankarna så vår fantasi tar vid och skapar en illusionistisk bild av sanningen som den vilsne börjar dela istället. På så sätt finns det mycket andlig gallimatias att ta del av för sökaren.

Felet som gjorts är att vi sökt efter en mening med livet på fel väg ända från början. Att söka denna mening utanför sig själv har tystat ens eget inre. Vad ska man göra om man känner igen sig i detta?

Avprogrammera din tro som du programmerat dig själv med. Gå ända tillbaka till det första steg du tog åt fel håll så du åter kan lyssna på ditt hjärta och börja höra det. Hur går det till? Att du själv inte leder dina medmänniskor runt dig med denna galna kunskap som förblindat ditt eget hjärta. Jag vet att detta är tuffa ord för den som är beläst. Jag har själv gått genom detta.

Jag kan bara ge dig en enda sanning i detta. Lyssna på ditt hjärta! Ditt hjärta vet allt, där finns en kontakt med källan. Pilgrimsfärden i hjärtat ger oss än större gåvor än något annat.


Vad är skillnaden mellan att vandra i ljuset eller mörkret?
Svaret är ganska enkelt men det är inte ett svar de flesta vill ha. Så många vill gärna vinkla svaret och hamnar här i en sorts gråzon. Att stå i en gråzon är inte att vandra med ljuset. Det som är med att vandra i ljuset, kan vi bara göra med hjärtat, att vilja ge, utan att ha något tillbaka eller att tjäna på det med egocentriska handlingar och ord.
Alltså är svaret att ge kravlös kärlek. Det är att gå i ljuset. Att vilja tjäna eller kräva för sitt egna syfte är detsamma som att vandra i skymningslandet eller i mörkret.


Som man bäddar får man ligga.
Det är konsekvenserna vi får med vår fria viljas val, om vi bäddar eller hur vi bäddar sängen. Men det kan vara lite knepigt att förstå det där med fri vilja och vad det är. Men i ärlighetens namn har vi ingen fri vilja så länge vi är styrda av samhället och till och med betalar för det. Så vår fria vilja är kuvad i samhället och har anpassat sig till det, ändå inbillar sig den fria viljan att den är fri. Dumt nog har vi då hela samhället som bäddat vår säng, med konsekvenserna av en styrd agenda.
Så länge jag är i systemet som samhället byggt åt fåren, så har jag ingen fri vilja. En vilja har jag, men den är som ett litet barn i ett hörn, som inte är fri. För att bli fri måste man bädda sin säng själv bestämt och vara fri från samhällets lagar.
Jag har bara en lag i mitt hjärta, det är kärlekens lag. Så får det förbli.


Vi befinner oss i en tid då sagor, tro, drömmar och mytologi slås samman i nutid, det är som att allt ska ske på en och samma gång, en ketchup effekt helt enkelt. Men vi är förberedda och slipper så befatta oss att bli rädda.
Det är på det viset, att all historia skriv om vart 100´e år, på ett kontrollerat vis, för varje ny Kung skapades ny historia. Historia kommer från History ”His story” hans historia alltså. Samtidigt skrivs allt om av berättarna skräddarsytt för Kungens skull, på samma sätt har det skett under de sista 8 000 åren. Så sanningen om Mytologin är med andra ord blivit dolda, även alla heliga skrifter från fritänkande som skrev de från början. År 100 togs kontroll på all skrift efter Jesu tid, så att läran blev anpassad och kontrollerad.
Man sa sig inte tycka om anarkister de var tjuvar och farliga människor. Hur kommer sig det? Jo det var ändra från Faraos tid och Mose som tog Judarna till sitt förlovade land, men i Faraos ögon var det Anarkister som inte ville rätta sig efter en ledare. Fria gav dig sig iväg till Israel för att få leva i frihet, kärlek och sanning. Israel som också fått ny betydelse i dag, men från början var det ”Is Ra El” som betyder Kärlekens Guds Släckte från början. Fria Kärlekens människor som var Anarkister och det var det som de ”illuminati” Kungarna som ställe sig som vetenskapens Gudar bakom allt som även skrev om olika Mytologiska berättelser till fördel av nya tiden, detta skapade en trons tidsålder med rädslan som ett vapen. Men som jag sa så skrev allt om från århundrade till århundrade fram till 1700 talets mitt, då den nya orden skrevs för World New Order med många tidstämplade agendor i framtiden och om vattenmannens era.
Mycket av vi ser idag handlar om kontroll på fåren där hedarna leder dem, när jag talar om ketchup effekt menar jag en högre kontroll och Juden ska utrotas totalt som den anarkist han från början var.
Det jag menade med allt är att Mytologin är skriven för denna tid inte för en svunnen sådan, den är ämnad att ske, och den sker nu.
Vi kan bara genomskåda den och fortsätta se oss som den fria kärleksfulla människa vi föddes till.
Kärleken kommer vinna i slutänden då det är ämnat att ske. De onda faller som är kontroll.