När vi slutade vara i våra stammar, slets vår enighet isär. Vi trodde paret, eller familjens kärna skulle räcka, medan vänskap och cirklar av tillhörighet gav oss bara smulorna av en samexistens.
Stammen är mycket mer än vänner, de är bröder och systrar med en kärlekens blodsband mellan. Tribe är den andliga tillhörigheten till ett brödraskap som innehar och bjuder in oss till en gemensam försörjning. Tribe är där de naturliga roller delas, byts ut och interagerar en samvaro.
Andliga systrar och bröder är så många de borde leka tillsammans och hitta varandra. Kärleken vi söker så mycket finns i stammen, förutom den kärleken till oss själva som odlas inom oss.
Utan stam är som en styckad människokropp som försöker fungera, med en varje medlem separat.
Vi måste gå tillbaka till stammarna där mor-och farföräldrar är värdiga och där alla i stammen är bröder och systrar med alla.
I stammen är alla vi olika gåvor och med roterande roller skapar inte tristess eller mättnad.
Det är tid för att skapa kärlek gemensamt.

Ett samhälle utan lagar, säger en hel del.
Innan våra vita bröder kom för att civilisera oss hade vi inga fängelser. Därför hade vi heller inga brottslingar. Man kan ju inte ha kriminella utan fängelse. Vi hade inga lås eller nycklar, och så vi hade inga tjuvar heller. Om en man var så fattig att han inte hade någon häst, tipi eller filt, gav någon honom dessa saker. Vi var för ociviliserade för att sätta mycket värde på personliga tillhörigheter. Vi ville bara ha saker för att ge dem bort. Vi hade inga pengar, och därför kunde en mans värde inte mätas med det. Vi hade ingen skriftlig lag, inga advokater eller politiker, därför kunde vi inte fuska.
Tänk så underbart att ha så.

Tiden är nu kommen
Att våga ge sig ut i floden för att hitta sin stam är det som vi nu måste göra. Tiden är kommen för hopi att ta hand om sin stam. Våga släppa taget om trygghetens illution vi själva byggt upp är svårt men bättre, än att bli tvingad till det en stund senare.
Rädslan är bara en föreställning om något som inte finns, där är vi lurade av oss själva. Det är för vi ser in i en framtid som ännu inte existerar och är vi med våra sinnen här och nu så finns inte någon rädsla.
Att släppa taget om strandkanten och ge sig ut i det okända vattnet är just det som är livet, även om det nu är tuffa tids förhållanden och med många bindningar till vår själ som samhället håller fast dig i, så är tiden nu att stå på egna ben, likt när barnen flyttar för de har blivit vuxna.

Hìikwista navota um unangwa
Andas lyssna på ditt hjärtaNär moderjord talar med sina starka känslor, tystnar tanken och vår mentala del fokuserar på våra känslor vi får som en gåva. Men när jag talar, tystnar samtidigt dessa känslor. Att befinna sig i själva livet och våga möta livets flow är det största som finns för oss. Varför säger jag vågar, jo för det är övergången som nu sker i skälva livet. Vi kan likna det med ett nålsöga som tar fem år att gå igenom. Det är en stor förändring som sker med människan nu är just till för att tillslut nå fred i hela universum. Hopi att den röde mannen kommer från skyn är sann. Vi är de som önskar fred över hela vår för faders stora skapelse. Där av har vi namnet hopi. Vi var de första som koloniserade planeten Jorden för över 350 miljoner år sen, vi ser ut som er men är mycket mindre. Vi är en del av era förfäder vi finns i er DNA likt miljarder av andra varelser som också finns i er DNA. Ni är en sammansättning av alla varelser från de reptila som ni ärvde tredje ögat lillhjärnan och ryggraden, som just är er reptila del i er. Sen även från olika duala riken ur universum, där ni skapades med två hjärnhalvor och ni blev även en han eller hon. Sen efter det gav vi er pannloben som vi fick fram med andra dimensionella varelser som gjorde sin tid på Atlantis och Lemuren. Idag äger ni all den DNA från oss alla, som ska vara skapelsen av all skapelse ur universum.
Dock är ni alla helt unika fast ni är så lika, så har ni just det som är lite extra, ni representerar över något mycket stort som är er rot till er unika anledning varför ni är här.
Vi skapade er med en enkel anledning, det är att ni ska visa vilka som är värdiga till ett fredens rike, vi vill här gärna att du ska förstå, att du har din unika stam därute, som du är här för att förena med alla andra stammar i kärleken namn.

Livet består av ut och in andningar och ska vi följa flowet ska vi givetvis andas denne ande.
Man känner helhet då man inte tror på vare sig det onda eller goda och ser att det är polära krafter som delats upp, där man då ger bort halva den egna kraften, till en del som står för en hälft. I den inre värden finns det inte ont och gott, utan bara ren kravlös kärlek. Vi förstår att det är ett ego som sitter i det yttre som är ägare till det onda och goda. Ställ frågan, om Gud är god och han har skapat precis allt, var kommer då det onda ifrån? Att förstå vad det handlar om, är att vårt yttre ego tycker något polärt och vi tar ställning till den saken, så fungerar inte vårt inre då det är något helt. Det vi kallar ont och gott är personligt och är det som vi uttrycker, på så sätt skapar vi paradiset och helvetet åt oss själva, istället för att följa vårt hjärta och gå mot det heliga kravlösa kärleken där för att åter se helheten av allt och njuta av eden.


Hopi betyder fred men med ett sällsamt rop till kärleken däri. Den här tiden är omfattande och betydelsefull, då flodens vågor kallar en i ensamhet för första gång, men det är för att finna den stam som väntar därute. Så skeendet då taget släpps om fast mark och låter en sköljas med vattnets flow som står för befrielsen inom. Då ger Vatten liv genom sina minnen och en förmåga fullt ut att se rot, stam och gren som allt väntar där. Väl där är allt plötsligt klart för att man är flow.


Som hopi är det viktigt att vara stadig med fötterna på jorden, och känna vindens dans. Det ger oss den mentala känslan att se allt från hög höjd med en sagolik vy utan rädslor, likväl lyssnar vi på jorden i dalen efter vibrationen i djupet och låter där känslan tala fullt ut. Att ta emot viden mot vårt största organ huden och även andas in den fantastiska mentala ande i oss. Det skapar förståndet över vad vi gör med vårt levande, som är A-O för oss respekten för det jag står på, samt vördnaden för luften som är för oss två stora speciella liv som går igen inom oss. Så automatiskt låter vi de Elder bestämma tacken. Det är så att roten till stammen måste ha näring, roten håller resten av stammen stadig, den växer tack vare sin rot och att hela cykler är med som familjär stam till yttersta gren. Vargen har även det beteendet och är de som står senare för vårt totem vid flytt. Vi har förståndet att en familj sälland flyttar ifrån varandra, det är bara när frön förökar sig från en stam till en annan det sker. Som naturen lever lever vi med den.

Hopi. Ett träds livsenergi är stort. Innan vi önskar ta trädet kommer vi ett år innan och säger till trädanden att vi behöver din stam för vår stam. Vi vill att du förenas med vårt liv och känner oss, det är för att trädet ska göra oss mycket nytta. Vi kommunicerar med allt liv och känner stor vördnad för den, men i djurvärlden sker kommunikation på flera olika sätt, än vad det gör med växtriket. Det första är att börjar lyssna på djuret, försiktig och ödmjuk men med kontaktsökande anda, för att få djurets uppmärksamhet att bli nyfiken. Tillslut lär du och djuret känna varandra med en relation. Ditt totemdjur är djuret som du har mest relation till.
Det viktigaste av allt är relationen och vår kommunikation mellan folket själva, vi som hopi har alltid fred i sinnet och förstår att vi är ett. Vi lyssnar alltid från två håll innan vi talar ut.

Som en hopi säger innan han tar upp plantan ur jorden. Jag ska ta dig, för att hjälpa mitt folk; om han inte säger det är plantan verk lös. Hopis levnadsätt om att känna vördnad om naturens krafter är stor. När den nyfödde träder in i världen presenterar vi världens fyra element för den nyfödde. Först tvättar vi barnet det med livets vatten och säger denna kropp ska bära dina minnen. Sen sätter vi ner de små fötterna på jorden i gräset och säger du ska vårda denna jord med ditt hjärta. Därefter låter vi vinden blåsa i ansiktet och säger må anden vara vid dig med sitt beskydd genom livet. Sen visar vi barnet elden och säger runt eldens dans dansar du med oss som ett i själens beskydd. Detta gick i arv innan hela stammen delades upp i fyra färger.  

Folket ska uppleva det igen, hur att tala med naturen, Hopi.

Många är redan där och hemma i sitt hjärta, har ett förstånd att vi är sammankopplade med varandra, många av oss har också en närhet till naturen direkt. Här utför vi mirakler med våra upplevelser, känner frihet med mental skönhet. Den sagolika känslan och den fantasifulle tanken som finns där inom, är även att få tala med naturen. Likt en dans för själ och ande som möts till ett liv som ett Änglaspel. Sammankopplingen mellan oss alla, skapar nu en medvetandehöjning hos alla runt omkring. Vi ska bara surfa på denna kosmiska våg ett tag och framåt. Vi står i förändringarnas tid, där allt redan tagit en himla fart i utvecklingen, så bra är att fokusera på här och nu. Önskar alla systrar och bröder en härlig period nu.  

Varför är det så svårt att tyda hopi?

Hopi profetian har en mycket gammal del och med fyra yngre delar. De yngre har inte med detta att göra och skiljer sig en aning i alla fyra grupper och från den äldre. Den äldre säger; när världen går under av okunskap, ska den nya världen resa sig upp. Det är då vår värld återkommer, innan allt ställs på sin ände. Det är i gryningen orden från hjärtats tavlor som då blivit helade inom. Det är därför att vi har fyra nyare hopi profetior som talar för var och en om sin tavla. Tavlorna representerar fyra olika element till färgerna på folket, där av så fick varige folk sitt eget element, att ta hand om men som missbrukades i alla led. Där av bakade världen samman, där allt är förgiftat. Då visste vi att en gryning skulle ske.  

Att leva och förstå och leva med hur det är och vara fängslad i sitt territorium, fast världen är fri för oss alla. Vi ska leva med vårt förstånd om varandra till djur och natur. Vi ska så återigen bli ett gemensamt folkslag i fyra färger. När nätternas tid är över och gryningen åter gryr, är dagen här för att ta del av den nya värden.

”För att förstå det djupare i den äldre profetian, som redan börjat är, att vi själva ska gå ut ur detta med rent hjärta inför det nya bevara förlåtandet och visdomen med oss. Vi behövs för det nya som ska komma.”


Den heliga erans tid är här.
Hopi sade slutet av tiden är det känslig för även vårt folk, allt beror på hur hög hästrygg du sitter på, om du ska falla. Ju högre hästrygg du har ju högre blir fallet.
Det finns två olika sorters stegar som människan klättrar på, det ena är samhällsstegen "representeras av ekonomi" och den andra är den andliga stegen representeras av din tros bild. Människans dumhet är att hon identifierar sig med hur långt hon hunnit klättra upp för dessa, det är den sidan vi ofta vill visa andra var vi står. Nu kommer en tid då många kommer må dåligt av att den ena stegen kommer falla med ett brak, det är samhällsstegen jag talar om och har vi haft en fot på varje stege kan fallet bli totalt då den andliga stegen balans kan ge vika.


Vi kan alla lära oss av indianernas stora visdom. Att gå den röda vägen (vårt blodsband från våra förfäder) är det sätt vi kan rädda Moder Jorden. Låt oss alla förena oss för att älska och respektera varandra och att älska och respektera allt liv i denna stora vackra värld runt oss. Låt oss ta vara på arven om en hälsosam, vacker och intakt natur för våra ättlingar där allt liv respekteras, välkomnas, älskas och behandlas med värdighet. Jag har högsta hänsyn, respekt och vördnad för indianerna, deras fantastiska visdom, deras traditioner, deras kultur, deras underbara moral, deras mildhet och deras kärlek till allt liv.

Som en hopi säger innan han tar upp plantan ur jorden. Jag ska ta dig, för att hjälpa mitt folk; om han inte säger det är plantan verkningslös. Hopis levnadssätt om att känna vördnad om naturens krafter är stor. När den nyfödde träder in i världen presenterar vi världens fyra element för den nyfödde. Först tvättar vi barnet det med livets vatten och säger denna kropp ska bära dina minnen. Sen sätter vi ner de små fötterna på jorden i gräset och säger du ska vårda denna jord med ditt hjärta det är dina känslor. Därefter låter vi vinden blåsa i ansiktet och säger må anden vara vid dig med sitt beskydd genom livet, så du är mentalt stark genom vindarna. Sen visar vi barnet elden och säger runt eldens dans dansar du med oss som i ett med fredens sinne för bevarande av vackra tankar. Detta gick i arv innan hela stammen delades upp i fyra färger.

Det är sagt till folk att det här är den elfte timmen, nu måste du gå tillbaka och berätta för folket att det här är den timmen. Och det finns saker att tänka på. . . .
Vart bor du?
Vad gör du?
Vilka är dina relationer?
Är du i rätt relation?
Var är ditt vatten?
Känn din trädgård.
Det är dags att tala din sanning.
Skapa din gemenskap.
Var bra mot varandra.
Och leta inte utanför dig själv efter din ledare.
Sedan knäppte han händerna ihop, log och sa:
Det här kan vara en mycket bra tid!
Det flödar nu en flod mycket snabbt. Det är så stort och snabbt så att det finns de som kommer att vara rädda. De kommer att försöka hålla sig fast vid stranden. De kommer att känna att de rivs isär och kommer att drabbas kraftigt.
Vet att floden har sin destination. De äldste säger att vi måste släppa stranden, skjuta in i mitten av floden, hålla ögonen öppna och våra huvuden ovanför vattnet.
Och jag säger, se vem som är där med dig och fira.

Vid denna tidpunkt i historien ska vi inte ta något personligen, minst av oss själva. För vid det tillfället stannar vår andliga tillväxt och resa då. Den ena vargens tid är över. Samla er nu! Förvisa ordet "kamp" från din attityd och ditt ordförråd. Allt vi gör nu måste göras på ett heligt sätt och för att fira det nya. Det är precis de vi har väntat på.


Jag föreställer mig en värld med kravlös kärlek mellan alla människor. De flesta säger nog att jag är en drömmare, men faktiskt är det just det jag inte är. Min föreställning om kravlös kärlek är faktiskt det som händer just nu, med all den kaos och med alla motsättningar vi ser idag, är det som gör en stor förändring av världen just nu.
Vad är kravlös kärlek? Att ge utan en vilja att ha något tillbaka. Att inte döma andra för att de är olika. Att inte favorisera någon guru.
Jag vet att vi är på väg in i ett mycket stort skifte där alla förändras och kommer att se en helt ny föreställning om en värld med just kravlös kärlek.
Förändringen gör ont inom, dels för att vi måste rasa ända ner i botten av problemet innan vi kan se detta. Hur det går till, får alla uppleva inom en överskådlig framtid.
Problemet är hur vi värderar allt runt oss, pengar, saker, natur och människor. Idag har vi en värdegrund som stöder den värld vi lever i och det är den förändras nu med stormsteg. Vi har förstått att något är fel och nu söker vi efter det.
Visa män och kvinnor har genom alla tider sagt samma sak, roten till allt ont är pengar och det är sant att det är så. Kravlöshet och kärlek är avsaknad i ett värde av pengar.

Att älska pengar är det vi lärt oss som små. Det är något Gudalikt med pengar som skapar makt, kontroll och skillnader mellan oss människor, som vi värderar mycket högt. Så att det är något ont vi valt att älska, det har de visa rätt i.
Min föreställning är ingen dröm utan en verklighet vi lever i, den är bara mycket svår att ta in i hjärtat just nu. Men jag vet att alla kommer dit av de som överlever skiftet som börjat ta fart. När vi börjar förstå hur vi värderar allt och förstå att pengar är redskapet för vår värdering, då vi kan se vad vi verkligen önskar oss själva och vår jord. Orden är just kravlös kärlek vi önskar oss och kommer att få ta del av till slut.
Pengar eller värdesystemet kommer helt att försvinna när konsekvenserna blivit så stora att vi inte längre vill ha detta system. Hopi har svaret på det.


Hopi har visdomen om frihetens gåva.
Mitt och ditt handlar om en separation som eskalerat till ett vansinne. Den nya sanningens tid som ska visa sig nu under en längre period om fem svåra år, handlar om just om hur vi är separerade från varandra med hur vi värderar allt runt oss. Hur vi skall gråta floder för det vi förlorar i vår separation till det vi värderar och allt som är runt omkring i världen. Det handlar faktiskt om ont och gott vår egen tugga vi äter av kunskapen. Här vi sprungit vilsna under mycket lång period där hemligheten varit dold för oss. Slöjan lyfts nu av. Vad som händer här är faktiskt något vackert med oss i denna process. Det handlar om att öppna ett inre öga som ser allt som en helhet med visdomen, kärleken och som ger oss frihetens gåva. Ändå ska de två ögon vi ser världen med, ur ett gott och ont perspektiv få gråta floder i processen. 

Ju hårdare vi håller om fast vid det gamla ju ondare kommer det kännas. Ju lättare vi tar emot det nya ju fortare ska vi vakna. Vi dör och vi föds till dagens olika cykler på samma sätt som vi föds och dör till livet.
Hopi sa innan det stora kriget bröt ut; de ska döda vårt folk, en tid då en annan sorts människa som saknar ett hjärta ska ta över allt som sitt. Denna tid ska ta slut, när Jorden är förorenad av dumhet innan han ska väcka liv i sitt förstånd. Floder av tårar skall gråtas.
Hiawatha


Hopi sade om 2020
Nu när vi går in i sanningens era och där allt ska korrigeras. Där inget kommer undan med lögnen, oavsett hur hög hästrygg denne har. Den nya tidsåldern är sanningen ålder, där vi får uppleva ett nytt sätt att se på verkligheten. Tavlorna som gömdes i våra hjärtan, börjar nu sjunga sin sång. De som håller gott om sin tavla och lyssnar till den, äras stort av den helige ande och själ. Detta sades i hövdingarnas råd för året.
”Långt tillbaka, fråga Hopi varandra; Var ska vi gömma hemligheten för människan?
Den vise sade; Vi gömmer hemligheten i deras hjärta, där letar de aldrig. Och så fick det bli, tills de tavlor upptäcktes, som då behöver helas. ”
Historian
Hopiindianerna kallade sig själva för Hopituh Sinom som betyder ”uppför sig väl”.
Hopi kände mycket väl till vad som skulle ske, långt innan den vite mannen kom och även det som nu är på väg att ske. Profetiorna som skrevs ner på åtta tavlor som delades ut till fyra färger som fick två varsina tavlor som skulle påverka tiderna till olika svåra förhållanden i världen, om tavlorna missbrukades av folket. Vilket så gjordes.
Till det röda folket gavs tavlan om Jorden.
Till det gula folket gavs tavlan om Luften.
Till det svarta folket gav tavlan om Vatten.
Till det vita folket gav tavlan om Eld.
Svåra tider kom för alla färger på folket i olika tider på planeten, då det var så att vi skulle lära oss av det. Tavlornas hemligheter gömdes inom folket hjärta, och först den dagen när alla färger förenas börja vi kunna se våra egna tavlor.


Hopi´s absoluta första ord, när de kom till planeten Jorden var.
Vårt liv är enkelt
Allt vi har är en planteringspinne och våra frön.
Om ni är villig att leva som vi gör, följ då våra instruktioner.
Livsplanen ska vi ge er här.
Ni ska leva här med oss och ta hand om land, hav, vind och eld.
Då ska du få ett långt lyckligt fridfullt liv.
De ödmjuka ord som sades bröt vi mot och därefter kom profetissan om Hopi, som är en del av det jag talat om tidigare

White Eagle, Hopi .
′′ Detta ögonblick som mänskligheten går igenom kan nu ses som en portal och ett hål.
Beslutet att falla ner i hålet eller gå genom porten tillhör dig.
Om du ångrar problemet och konsumerar nyheterna 24 timmar om dagen, med lite energi, nervös hela tiden, med pessimism, kommer du att falla ner i hålet.
Men om du passar på att se på dig själv, tänka om liv och död, ta hand om dig själv och andra, du kommer att gå genom porten.
Ta hand om era hem, ta hand om er kropp.
Anslut till ditt andliga hem.
När du tar hand om dig själv, tar du hand om allt annat.
Tappa inte bort krisens andliga dimension; se örnens utseende uppifrån och se alltihop; se mer brett.
Det finns en social efterfrågan i denna kris, men det finns också en andlig efterfrågan - båda går hand i hand.
Utan den sociala dimensionen faller vi i trångsynthet.
Men utan den andliga dimensionen faller vi i pessimism och brist på mening.

Du var redo att gå igenom den här krisen. Ta din verktygslåda och använd alla verktyg som står till ditt förfogande. Men vi har fortfarande inte slutat sjunga, dansa, tänt eld och ha kul. Känn dig inte skyldig för att du är lycklig under denna svåra tid. Att vara ledsen och energifri hjälper inte alls. Du hjälper till om bra saker kommer från universum nu. Det är genom glädje som vi motsätter oss. Dessutom, när stormen passerar, kommer var och en av er att vara mycket viktiga i återuppbyggnaden av denna nya värld. Du måste vara frisk och stark. Och för det finns det inget annat sätt än att upprätthålla en vacker, glad och strålande vibration. Det här har inget att göra med utanförskap. Det är en motståndsstrategi. I den finns det en passagerare som kallas sökandet efter vision. Man tillbringar några dagar ensam i skogen, utan vatten, ingen mat, inget skydd. När du går genom denna portal får du en ny syn på världen, för du mötte dina rädslor, dina svårigheter. Det är vad man blir tillfrågad: Tillåt dig själv att ta vara på denna tid för att utföra dina visionsritualer.
Vilken värld vill du bygga åt dig?
Just nu är detta vad du kan göra: stillhet i stormen. Lugna ner dig, be varje dag. Upprätta en rutin för att möta det heliga varje dag. Bra saker kommer; det du gör nu är det viktigaste. Och sjunga, dansa, ta in konsten, glädje, tro och kärlek ".


Hopis antika kunskap och profetior varnar genom många tecken på att vi har gått in i en farlig period i våra liv.
Mänskligheten måste återvända till fredliga vägar och stoppa förstörelsen av Moder Jord, annars kommer vi att förgöra oss själva.
Alla stadier av Hopi-profetior har skett, utom för den sista, rening. Intensiteten för denna rening kommer att bero på hur mänskligheten samarbetar med skapelsen. Vi kommer att ringa de sista dagarna.
Hopi Spiritual Leaders har talat med sitt akuta varning och budskap till FN och runt om i världen, men det har ännu inte kommit något svar.
Vi måste korrigera och ändra våra sätt, gå tillbaka till de andliga vägarna och ta hand om Moder Jorden. Om vi ​​inte gör det, kommer vi att möta fruktansvärt förstörelse av naturen, medföra rening eller förstörelse.
Ju mer vi vänder oss från instruktionerna från den Stora Anden, desto fler tecken ser vi i form av jordbävningar, översvämningar, torka, bränder, tornado; tillsammans med krig och korruption.
På grund av Hopis djupa andliga egenskaper och känslighet för naturen, vet de att den väsentliga elektromagnetiska balansen i livskrafterna upprätthålls inte bara genom naturens gåvor av mineraler, vatten och solljus och av de atmosfäriska strömmarna och laddade jon fält, utan också genom deras heliga ritualer och ceremoniella danser.
Deras närvaro i Hopi-landet, deras uppförande och deras vördnad för livet är ett skydd för jordens folk, för alla är bundna i ett globalt nätmönster av energi.