VÄLKOMMEN TILL ASTROLOG ENA

Det är en konst att se allt i en levande form. Att allt har en roll och en innebörd i allt. Astrologin förklarar den levande själ och ande som finns i alltet och som vi är en del av. Det är genom alla dessa olika energi konstellationer i de levande elementen en Astrolog kan utläsa vem man är och varför man är här. Det går även utläsa när saker är bra att uträtta och när det inte är lika bra. Astrologin har många fördelar om det är så att man känner att man sitter fast på något sätt, det är dock med förstånd vi löser upp våra knutar.
I astrologin ser vi vad som händer i livet just nu, vad som hänt och vad som är på gång i händelseförloppet.
Vi tar fram det vi kallar ett horoskop som betyder stjärn ord, det är en karta på hur himlakropparna stog vid din födelse. Det studeras och sammanställs med en progressionskarta hur det ser ut idag samt att man ser på vilka transiter som sker för dagarna. Här får man då reda på vad som händer i ens liv.

Jag ger råd och vägledning skräddarsytt för din unika essens. Du kan även välja andra astrologiska områden, då jag även ställer Astro-kartografi, relations/synastri/partner horoskop som exempel bara säga vad du önskar.

Det går även att ringa eller sms mig för tidsbokning på
0729 369 260
Hur det går till med att ställa ditt horoskop på zoom.
Esoteriska LIVE LEDDA MEDITATIONER Tolv eldar
OM ANDLIGHET och var den sanna källan finns Inom oss